Nexar Football: Uttagning till FOOTBALL DREAMZ i Benin

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, arrangerar första talanguttagningen till konceptet FOOTBALL DREAMZ i Cotonou, Benin under tre veckor i september. Uttagningen kommer att ske tillsammans med lokalt management, tränare, fotbollsklubbar, Benins fotbollsförbund samt Benins landslagsspelare Nabil Yarou.

Uttagningen i Benin skall ses som startskottet för bolagets nyutvecklade talangkoncept FOOTBALL DREAMZ. Avsikten är att samla 3-5 000 unga talangfulla fotbollsspelare från Benin som skall kämpa för en plats i den globala finalen av FOOTBALL DREAMZ, som planeras att ske under 2021. Den rådande Corona-pandemin som har senarelagt planerna gör det fortsatt svårt att sätta en exakt tidpunkt för när den globala finalen kan arrangeras. Fram till dess kommer vi att genomföra lokala uttagningar i utvalda länder, varav Benin är först ut. Deltagande fotbollsspelare i dessa uttagningar kommer betala en mindre anmälningsavgift, vilken skall säkerställa lokala kostnader för projektet samt ett överskott för Nexar Football.

- Vi ser nu fram emot den första uttagningen av Football Dreamz I Benin med tusentals talangfulla spelare som skall visa prov på sina fotbollskvalitéer. Av tidigare erfarenheter vet vi att det kommer att bli högkvalitativa uttagningar och vi kommer bevittna många spelare som uppvisar egenskaper utöver det vanliga, säger Joachim Kamph, COO Nexar Football AB.

Förhoppningen med dessa lokala uttagningar är att Nexar Football skall få fram ett antal riktigt talangfulla spelare, ge ett ekonomiskt överskott, samt skall utgöra grunden för marknadsföringen av FOOTBALL DREAMZ i de regioner där uttagningar sker. Totalt sett räknar vi med att nå miljontals fotbollsintresserade, varav +100 000 skall betala för sin medverkan i uttagningarna. Nigeria är nästa land där vi planerar att arrangera uttagningar. Via vårt samarbete med KIFA (som är fotbollslegendaren Nwankwo Kanus landsomfattande akademiverksamhet) har vi en potential i antalet medverkande från Nigeria på +100 000 fotbollsspelare i åldern 17-19. Lyckas vi med det kommer det att ge ett betydande överskott till Nexar Football och ett flertal spelare med spetskvalitéer till Nexar Football.

I Benin har vi ett nära samarbete med lokala representanter som har en bred erfarenhet av klubb & liga fotbollen i landet och på Förbundsnivå. Vilket säkerställer att uttagningarna genomförs på ett professionellt sätt under ledning av Nexar Football.

Uttagningen är också sanktionerad av Benins fotbollsförbund som är stolta över att Benin är startskottet för det globala talangformatet FOOTBALL DREAMZ. Vi har även kontrakterat en av landets mer kända sportjournalister som skall säkerställa att uttagningen får en bra spridning och kännedom i landet. Till vår hjälp kommer vi även ha Benins landslagsspelare Nabil Yarou, som kommer att delta både i marknadsföringen av uttagningen samt även vara på plats under de sista dagarna för att vara med och välja ut de 2-3 spelare som kommer få en biljett till den globala finalen av FOOTBALL DREAMZ.

- Det är inspirerande att få medverka i ett internationellt fotbollsprogram som på ett professionellt och seriöst sätt hjälper nationens unga talangfulla spelare att utvecklas, exponeras samt ger dem möjligheten att förverkliga sina drömmar. Med min erfarenhet av att i över nio år spelat som professionell i Benin Premier League och representerar mitt landslag som kapten så vet jag hur viktigt det är att ge unga spelare möjligheten att lyckas. Därför brinner jag extra för att medverka, inspirera och motivera spelarna under dessa uttagningar säger Nabil Yarou landslagsspelare i Benin.

Nexar kommer även att genomföra en tv-produktion av uttagningen i Benin. Diskussioner förs med det nationella tv-bolaget ORTB för sändningsrättigheterna.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl 10:45.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, COO Nexar Football AB

telefon: +46 709 95 63 83, epost joachim.kamph@nexarfootball.com

Stefan Mattsson, Vice VD/CFO Nexar Group AB

telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 28 september 2020.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020 kl 10.00 på bolagets kontor på Sturegatan 46, Stockholm.


NEXAR INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING OM FÖRSÄLJNING AV DOTTERBOLAG

Nexar Group AB, listat på NGM Nordic SME, har ingått en avsiktsförklaring med Mavshack AB om att sälja sina fyra dotterbolag för 8 MSEK. Samtidigt utvärderas förvärv av ny verksamhet för att tillföra ytterligare aktieägarvärde.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


NEXAR FÅR NY ORDER PÅ 1 900 000 SEK

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - har via sitt spanska helägda dotterbolag Nexar Productions SL, fått en kraftigt utökad sändningstid för sina radioprogram under lördagar och söndagar. Nexar skall under fyra månader och med start under september producera ett av de egenutvecklade radioformaten, PODRÍEM FER-HO MILLOR under åtta timmar per helg. Kunden är mediehuset Á punt i Valencia.


Nexar Football: Uttagning till FOOTBALL DREAMZ i Benin

Nexar Football AB, dotterbolag till Nexar Group AB, arrangerar första talanguttagningen till konceptet FOOTBALL DREAMZ i Cotonou, Benin under tre veckor i september. Uttagningen kommer att ske tillsammans med lokalt management, tränare, fotbollsklubbar, Benins fotbollsförbund samt Benins landslagsspelare Nabil Yarou.


NYA STYRELSEMEDLEMMAR FÖRSTÄRKER NEXAR GROUP

Nexar Group AB (publ) - noterat på NGM Nordic SME - höll årsstämma den 26 juni 2020. Styrelsen förstärktes genom att bolagets näst största ägare, Anders Petersen valdes in tillsammans med Eva Lunderquist. Sedan tidigare representerar Sverker Littorin bolagets största ägare Dividend Sweden AB.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 26 juni 2020.


NEXAR HAR ERHÅLLIT BETALNING OM 2,8 MSEK

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag, via sitt dotterbolag i Spanien erhållit full betalning för sina kundfordringar till mediehuset Á Punt.


SÄRSKILD UPPLYSNING I REVISIONSBERÄTTELSEN

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, avgav i fredags sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 17.35 CET, 12 juni 2020 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted