NEXAR FOOTBALL EGENUTVECKLADE TV REALITY PROGRAM FOOTBALL DREAMZ UPPNÅR +40 MILJONER TITTARE I NIGERIA OCH GENERERAR REKLAM INTÄKTER PÅ CA 450,000 SEK.

Nexar Football AB, helägt dotterbolag till Nexar Group AB, uppnår +40 miljoner tittare för Tv-programmet FOOTBALL DREAMZ i det nigerianska statliga mediebolaget Television Enterprises Limited (En division inom Nigerian Television Authority - NTA).

Totalt har 13 episoder av FOOTBALL DREAMZ sänts på prime time under fyra veckor i december 2021 och januari 2022. Det fina mottagandet har resulterat i att Tv-kanalen NTA beslutat sig för att sända samtliga 13 episoder i repris under maj 2022.

- Det är mycket tillfredsställande att vi redan under första säsongen kommer att uppnå tittarsiffror på +40 miljoner enligt Tv-kanalen NTA. Vi visste att det fanns en stark tro på Football Dreamz från NTA:s sida, men att vi skulle uppnå +40 miljoner tittare överraskade. Vi diskuterar ett nytt Tv-distributionsavtal för nästa säsong av FOOTBALL DREAMZ som bli mer utvecklat och kommer att generera ännu högre tittarsiffror och betydande intäkter. Det är en stor utmaning att sätta ett nytt Tv-format på en ny marknad och vi är mycket nöjda med utfallet av första säsongen. Vi ser stort intresse från delstater, klubbar, akademier och sponsorer att vilja associeras med Football Dreamz, säger Joachim Kamph, VD Nexar Group AB.

- Football Dreamz is an innovative football reality TV program, and we at Television Enterprises Limited (a subsidiary of Nigerian Television Authority - NTA) are proud to associate with Nexar Football AB and Football Dreamz. The first season was widely viewed from millions of homes in Nigeria on NTA Network - Africas largest TV Network! Participants, viewers, and various football stakeholders are all on the lookout for Football Dreamz Season 2 coming up on NTA Network in the 4th Quarter of 2022. It is a leading football program and has come to stay - Football Dreamz is a great platform to identify, nurture and equip young future football stars. Through Football Dreamz more and more football pros from Nigeria and Africa will emerge over the years says, Patrick Iro, Managing Director, Television Enterprises Limited

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: [email protected] 
Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: [email protected] 

Om Nexar
Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-Tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


Rättelse: DELÅRSRAPPORT

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.


DELÅRSRAPPORT

JANUARI - JUNI 2021GENOMBROTTSORDER FÖR NEXAR FOOTBALL

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted