Nackahusen Holding AB (publ) instigates written procedure and gives notice of change of control

To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer").

The Issuer announced on 12 August 2020 that Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") and Genova Property Group AB (publ) jointly acquired the Issuer (the "Acquisition") through a joint venture company and that the Issuer intended to instigate a written procedure in order to offer holders to extend the maturity of the Bonds till 15 August 2022 and to release the Guarantee issued by Oscar Properties Holding AB (publ).

The Acquisition constitutes a Change of Control Event (as defined in the Terms and Conditions) and holders that do not wish to extend the maturity of the Bonds are offered to tender their Bonds for purchase by SBB for cash at a price of 101 per cent of the nominal amount, including accrued and unpaid interest up until the day of the repurchase, in accordance with the Terms and Conditions. Holders that wish to tender their Bonds shall contact the Issuer through the contact details below. Settlement for the Repurchase will take place on or around 10 September 2020.

The Issuer today announces that it instigates written procedure in order to, inter alia, extend the maturity of the Bonds and to release the Guarantee. Further, the Issuer requests that the holders, inter alia, approve all necessary adjustments to the Terms and Conditions in order to reflect the Acquisition and waive the non-compliance of the special undertaking in Section 12.1 (Distributions) of the Terms and Conditions that occurred in connection with the settlement of the Acquisition.

For further information about the full proposal holders are referred to the Notice of Written Procedure and Change of Control Event distributed to the holders today and published on the Issuer's website.

For further information, please contact:

Ilija Batljan, CEO and Founder of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Mail: ilija@sbbnorden.se

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 1 september 2020

Till innehavarna av den seniora säkerställda obligationen med ISIN SE0009548100 ("Obligationen") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").


Nackahusen Holding AB (publ) announces the result of the written procedure instigated on 1 September 2020

To the holders of the senior secured callable floating rate bonds with ISIN SE0009548100 (the "Bonds") issued by Nackahusen Holding AB (publ) (the "Issuer").


Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Finansiell översikt

 • Periodens resultat uppgick till -18,6 mkr (51,9)
 • Eget kapital uppgick till 118,5 mkr (101,1)
 • Likvida medel uppgick till 0,2 mkr (19,4)
 • Soliditet % 19 (18)

Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nackahusen.se.


Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 92 736 tkr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 141 886 tkr.
 • Skulderna uppgick till 472 210 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 360 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 23,10 %.

Nackahusen Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 109 717 tkr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 147 671 tkr.
 • Skulderna uppgick till 617 246 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
 • Bolagets soliditet var 19,31%.


Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst sätt (det "Skriftliga Förfarandet").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted