Affär inom återvinningsindustrin i USA

MultiDocker har sålt ännu en CH1100 till värde av ca 9 MSEK, leverans under 2019. Kunden är SIMS, en global aktör och rankad som nummer tre inom återvinning i Nordamerika.

Affären är gjord i samarbete med Caterpillars återförsäljare i New Jersey, och bygger på den erfarenhet MultiDocker har från liknande applikationer och lösningar i Europa.

"Återvinningsindustrin växer i USA, och efterfrågar alltmera lösningar med hållbarhet och minskade utsläpp och vi ser med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta växa även i detta segmentet i Nordamerika", säger Simon Österström, försäljningsansvarig MultiDocker Nordamerika.

2018-11-08

För mer information vänligen kontakta: Percy Österström,CEO. Tel: 070 53 196 03, percy.osterstrom@multidocker.com

OM MULTIDOCKER

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.

Denna information är sådan information som Multidocker är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 15:20 CET. 


Affärer i Europa

MultiDocker har träffat två avtal i Europa.


MultiDocker Bokslutskommuniké 2018

SAMMANFATTNING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 

 • Orderingång 2018: 287 MSEK (98)
 • Orderbok Maskiner: 169 MSEK (52)
 • Orderbok Logistik uppdrag: 80 MSEK (0)
 • Tredubblad försäljning jämfört 2017
 • Efterfrågan fortsätter öka i både Nord och Sydamerika 
 • Intäkt 141,1 MSEK (143,6)
 • EBITDA -17,6 MSEK (-11,6)
 • EBIT -23,7 MSEK (-15,3)
 • Resultat per aktie -0,136 kr/aktie

SAMMANFATTNING Q4 2018 

 • Fortsatt god orderingång i Q4 103 MSEK
 • Stark försäljning i kvartalet men låg vinstavräkning medförde låg omsättning. 
 • Intäkt 29,0 MSEK (29,7)
 • EBITDA -11,8 MSEK (-16,5)
 • EBIT -15,0 MSEK (-17,8)

Ny VD på MultiDocker


Ny affär i Sverige
MultiDocker Delårsrapport Q3 2018

SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2018

 • Orderingång ack 2018: 263 MSEK
 • Orderbok Maskiner: 116 MSEK (55,2) MSEK
 • Orderbok Logistik uppdrag: 80 MSEK (0 MSEK)
 • Positiv trend på kvartalsresultaten
 • Den Nordamerikanska marknaden utvecklas positivt
 • Efterfrågan i Brasilien fortsätter att öka
 • Intäkt 112 MSEK (114 MSEK)
 • EBITDA -5,8 MSEK (4,8 MSEK)
 • EBIT -8,7 MSEK (2,5 MSEK)

SAMMANFATTNING Q3 2018

 • Fortsatt god orderingång i Q3 60,5 MSEK
 • Minskande omkostnader i Q3 jämfört tidigare kvartal 2018
 • Intäkt 41 MSEK (21 MSEK)
 • EBITDA 0,0 MSEK (-2,7 MSEK)
 • EBIT -1,0 MSEK (-3,5 MSEK)

MultiDocker genomför riktad nyemission

Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018-03-23 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs 15 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 35 714 286 aktier till en teckningskurs om SEK 0,42 per aktie.


Ny affär i Holland


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: