Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.

Stabiliseringsperioden i samband med listningen noteringen av aktierna i MTI Investment på Nasdaq First North pågick den 21 december 2021. Under perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 124 077 aktier. Stabiliseringsperioden är avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Mangold Fondkommission meddelar härigenom, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) i den utsträckning som framgår nedan. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden.

Stabiliseringsansvariga nås genom email [email protected] eller telefon +46 08 5030 1585.

Stabiliseringsinformation

Emittent:

MTI Investment SE

Värdepapper:

Aktier (ISIN: SE0017105539)

Erbjudandestorleken:

1 650 000 aktier (ex. övertilldelningsoptionen)

Erbjudandepris:

SEK 13,40 per aktie

Marknadsplats:

Nasdaq First North Growth Market

Tradingsymbol (ticker):

MTI

Stabiliseringsansvarig:

Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner

Datum

Antal aktier

Pris (lägsta)

Pris (högsta)

Pris (volymviktat genomsnitt)

Valuta

Handelsplats

21 december 2021

124 077

9,00

13,40

11,91

SEK

Nasdaq First North

Denna information är sådan som MTI Investment SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 december 2021 kl.18:00 CET.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl [email protected].

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Torbjörn Jacobsson joins MTI Investments subsidiary Ecohomes Company Limited as a new member of the Board

STOCKHOLM, SWEDEN - MTI Investment announces that Torbjörn Jacobsson, has been elected to the board of Ecohomes Company Limited, a subsidiary (77%) of MTI Investment. Jacobsson will also take on an operating role within MTI as Chief Governance and Risk Officer (CGRO).
Kallelse till årsstämma i MTI Investment SE

Aktieägarna i MTI Investment SE, org. nr 517100-0135, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Styrelsen meddelar även att de senarelägger publicering av årsredovisning 2021 från vecka 19 till vecka 20.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 juni 2022 genom pressmeddelande.


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a major contract for CRDB Bank in Lubumbashi in the Democratic Republic of the Congo worth approx. SEK 5.6 million (EUR 541,00

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded a major contract for fit-out works for DRC subsidiary head office branch and premier lounge at Lubumbashi in the Democratic Republic of the Congo for a total fixed cost of USD 595,000, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 5.6 million (EUR 541,000).


Intention to divest Atsoko

MTI Investment SE announces that it is seeking to divest its stake in Atsoko


MTI publishes year-end report 2021

In 2021, MTI moved from Norway to Sweden through the process becoming one of the first European Companies under European law in Sweden, and then to become one of the first publicly traded investment companies in the world with a focus on the strong growth of East Africa. Our subsidiaries continued to deliver strong momentum, achieving strong revenue growth where we notably achieved a positive EBITDA in the waste management company Zanrec.


MTI Investment SE invests USD 389,000 into its subsidiary Ecohomes on the back of strong growth and demand for its services

MTI Investment SE announces that the company has made a USD 389,000 investment into its subsidiary Ecohomes Company Ltd as working capital for investments in steel, but also in new roofing sheet machinery and equipment. The investment is made via MTI's fully owned Norwegian holding company, African Construction AS.


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded another contract for interior works at Stanbic Bank, the Moshi Branch, of approximately SEK 1.5 million (EUR 144,000)

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded another contract to do interior construction works for Stanbic Bank, this time the Moshi Branch in Dar es Salaam for a total fixed cost of TZS 376 million, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 1.5 million (EUR 144,000).


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract for interior works at Stanbic Bank, the industrial branch, of approximately SEK 1.5 million

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded the contract to do interior construction works for Stanbic Bank, the industrial branch, in relation to its proposed relocation, for a total fixed cost of TZS 370 million, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 1.5 million (EUR 141,000).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted