Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

MTI Investment har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 21 december 2021.

MTI Investments aktier kommer att handlas under kortnamnet "MTI" med ISIN-kod SE0017105539 från och med den 21 december 2021.

MTI Investments teckningsoptioner av serie TO1, som ingår i de units som emitterats, kommer att upptas till handel med kortnamnet "MTI TO1" och ISIN-kod SE0017132269, efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Ett separat pressmeddelande kommer publiceras inför första handelsdag för TO1 som är planerad till omkring den 10 januari 2022.

MTI Investment har tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med den bolagsbeskrivning som upprättades i samband med den nyss genomförda nyemissionen. Tilläggsdokumentet finns tillgängligt på MTI Investments hemsida, www.mti-investment.com.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl [email protected].

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 december 2021 kl.18:20 CET.

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted