En ny viktig investerare investerar 300 000 USD i Zanrec AB - ett dotterbolag till MTI Investment SE

Idag, fredagen den 3 december 2021, kom Claus Jørgensen (medgrundare av Netcompany Group A/S) i ett samarbete med Yardhouse Capital Group överens om att investera 300 000 USD i Zanrec AB, pre-money värderingen är 2 miljoner USD. Zanrec AB är holdingbolaget för Zanrec Plastics Company Limited - det ledande avfallshanteringsföretaget på turistön Zanzibar, Tanzania. Investeringen kommer att användas för att införskaffa nya fordon och förbättra avfallsanläggningen.

Zanrec är ett privatägt avfallshanteringsföretag som grundades 2009 och har en erfaren ledningsgrupp, strömlinjeformad verksamhet och är redo för framtida expansion. Zanrec kompletterar Zanzibars regerings avfallsinsamling genom att i första hand samla in organiskt avfall från Zanzibars hotell. Zanrec lägger stor vikt vid avfallsminskning och utbildning och har byggt en samhällsdriven avfallshanteringsorganisation i åtta byar, som involverar och utbildar tusentals människor.

Investeraren Claus Jørgensen, via sitt Holdingsselskabet Claus Jørgensen II ApS, gick med på att investera 300 000 USD för 179 641 aktier motsvarande en ägarandel på 12,9 % i Zanrec AB, Sverige. Pre-money värderingen är 2 miljoner USD och MTI:s aktieinnehav i Zanrec AB före transaktionen var 70,1% och efter transaktionen 61%.

Zanrec har en marknadsandel på cirka 20 % av hotellen på Zanzibar, och genom att samla in cirka 4 000 ton avfall per år - avfall som annars skulle dumpas till sjöss eller i skogen - gör Zanrec en positiv inverkan på miljön, och även skapar många jobb. Med Zanrec som avfallshanteringsleverantör garanteras hotell och turister en ansvarsfull avfallshantering.

Pontus Engström - VD för MTI Investment SE säger: "Vi har arbetat hårt under de senaste åren för att göra Zanrec framgångsrikt och lönsamt, med ett starkare team, bättre lastbilar och bättre styrning. Som ett avfallshanteringsföretag i Östafrika är det ganska unikt positionerat som ett av få framgångsrika och lönsamma avfallshanteringsföretag. Vi är naturligtvis glada över att se ytterligare en erfaren investerare som ansluter sig till våra ansträngningar på Zanzibar."

Martin Empacher - VD på Yardhouse säger: "Tillsammans med den betydande sociala och miljömässiga inverkan på lokalsamhällena, passar denna investering perfekt i den portfölj som Claus Jørgensen skapar och stödjer. Vi är glada över att samarbeta med MTI och DOB kring denna viktiga verksamhet."

Justin Madho - Verkställande direktör för Zanrec säger: "Med denna investering kan vi göra ytterligare investeringar i lastbilar och förbättringar av avfallsanläggningen för att bättre betjäna hotell och andra kunder på ön. Vi ser fram emot att arbeta med MTI, DOB och nu Yardhouse/Jørgensen kring expansionen av vår verksamhet."

Bas Jongtien, investment manager på DOB Equity, kommenterar: "Zanrec är den ledande aktören på Zanzibar inom detta viktiga segment och har ett starkt varumärke. De har ett attraktivt erbjudande om avfallstjänster för hotellsektorn på Zanzibar, bevisat genom dess förmåga att växa snabbt och lönsamt."

Om Claus Jørgensen

Claus Jørgensen är en av grundarna av Netcompany Group A/S (NETC), ett danskt börsnoterat IT-konsultföretag med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark med ett börsvärde på cirka 35 miljarder DKK. Claus Jørgensen stöds i denna transaktion av Yardhouse Capital Group.

Om Yardhouse Capital Group

YardHouse Capital Group har två affärsområden, en kombination av ett globalt fokuserat family office baserat i Danmark (YardHouse Family Office) och en högspecialiserad global byrå (YardHouse Global Partners) fokuserad på tillväxtmarknader, nya tillväxtmarknader och globala hållbara investeringslösningar med partners i Asien, Afrika, Latinamerika, Europa och USA.

Om DOB Equity

DOB Equity är en holländsk familjeägd impact-fond som investerar i socialt ansvarsfulla företag inom olika sektorer i Östafrika. DOB Equity samarbetar med företag som kombinerar entreprenörskap med socialt ansvar. DOB Equity är en ledande impact investerare i regionen.

Om MTI Investment SE

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl: [email protected].

För ytterligare information

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-03 kl. 11:35 CET.

Pontus Engström, VD, MTI Investment SE

[email protected]

+46 70 716 55 38

MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract for interior works at Stanbic Bank, the industrial branch, of approximately SEK 1.5 million

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded the contract to do interior construction works for Stanbic Bank, the industrial branch, in relation to its proposed relocation, for a total fixed cost of TZS 370 million, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 1.5 million (EUR 141,000).


Martin Rex Empacher joins MTI Investment's subsidiary Zanrec AB as new member of the Board

STOCKHOLM, SWEDEN - MTI Investment today announced that Martin Rex Empacher, CEO and co-founder of YardHouse Capital Group, has been elected to the board of Zanrec AB, a subsidiary (61%) of MTI Investment. Empacher will represent shareholder Claus Jørgensen who via his holding company in December 2021 agreed to invest USD 300,000 into Zanrec for 12,9% shareholding in Zanrec AB.


MTI Investment's warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North

The unit issue of shares and warrants in MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") that was completed in connection with the listing of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") was registered at the Swedish Companies Registration Office on the 27 December 2021. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on 10 January 2022 and will be traded under the ticker "MTI TO1" with ISIN-code SE0017132269.


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

*Correction Notice

Corrections to the previous PR -Musuma-branch remodeling - MTI Investment due to technical error

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million, which corresponds to approximately SEK 2.2 million (EUR 213,000).


MTI Investments dotterbolag Ecohomes tilldelas ett kontrakt för att bygga om ett bankkontor för CRDB Bank Plc, Musoma filialen, motsvarande 2,2 miljoner SEK

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att dess dotterbolag Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") har tilldelats kontraktet att bygga om ett bankkontor för CRDB, Musoma-filialen, för en total fast kostnad om 557 miljoner TZS, vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner SEK (213 000 EUR).


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million,6,545,286.64, which corresponds to approximately SEK 2.2 million ( or EUR 213,000).


Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.


The over-allotment option in MTI Investment has not been exercised and the stabilization period has ended

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") announces that stabilizing trading by Mangold Fondkommission AB ("Mangold") in MTI Investment's shares on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") has ended. The overallotment option has not been exercised.


Idag är första dag för handel i MTI Investment på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 21 december 2021, inleds handeln i MTI Investments ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. MTI Investments aktie handlas under kortnamnet "MTI" med ISIN-kod SE0017105539.


Today is the first day of trading in MTI Investment on Nasdaq First North Growth Market

Today, on 21 December 2021, is the first day of trading in MTI Investment SE's ("MTI Investment" or the "Company") shares on Nasdaq First North Growth Market. MTI Investment's share is traded with the ticker "MTI" and ISIN-code SE0017105539.


MTI Investment har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 21 december 2021.


MTI Investment has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") is approved for admission of the Company's shares to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). The first day of trading for MTI Investment's shares is on 21 December 2021.


MTI Investments erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i erbjudandet av units i Bolaget ("Erbjudandet") inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev övertecknat. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021.


MTI Investment's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on 21 December 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") today announces the outcome of the offering of units in the Company (the "Offering") prior to the listing on Nasdaq First North Growth Market. The interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden was oversubscribed. The first day of trading on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for 21 December 2021.


Påminnelse inför sista dagen att teckna i MTI Investment:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Den 12 december 2021 är sista dag för teckning av units via Avanza och Nordnet inför den planerade noteringen av MTI Investment:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Den 13 december 2021 (15:00 CET) är sista dagen för teckning av units via Mangold.


Reminder ahead of the last day to subscribe in MTI Investment's new issue of units in connection with the intended listing on Nasdaq First North Growth Market

December 12, 2021 is the last day for the subscription of units via Avanza and Nordnet in connection with the intended listing of MTI Investment's ("MTI Investment" or the "Company") shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market. December 13, 2021 (15:00 CET) is the last day for the subscription of units via Mangold.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted