MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract for interior works at Stanbic Bank, the industrial branch, of approximately SEK 1.5 million

MTI Investment SE announces that its subsidiary Ecohomes Company Ltd has been awarded the contract to do interior construction works for Stanbic Bank, the industrial branch, in relation to its proposed relocation, for a total fixed cost of TZS 370 million, inclusive of VAT, which corresponds to approximately SEK 1.5 million (EUR 141,000).


Martin Rex Empacher joins MTI Investment's subsidiary Zanrec AB as new member of the Board

STOCKHOLM, SWEDEN - MTI Investment today announced that Martin Rex Empacher, CEO and co-founder of YardHouse Capital Group, has been elected to the board of Zanrec AB, a subsidiary (61%) of MTI Investment. Empacher will represent shareholder Claus Jørgensen who via his holding company in December 2021 agreed to invest USD 300,000 into Zanrec for 12,9% shareholding in Zanrec AB.


MTI Investment's warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North

The unit issue of shares and warrants in MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") that was completed in connection with the listing of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") was registered at the Swedish Companies Registration Office on the 27 December 2021. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on 10 January 2022 and will be traded under the ticker "MTI TO1" with ISIN-code SE0017132269.


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

*Correction Notice

Corrections to the previous PR -Musuma-branch remodeling - MTI Investment due to technical error

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million, which corresponds to approximately SEK 2.2 million (EUR 213,000).


MTI Investments dotterbolag Ecohomes tilldelas ett kontrakt för att bygga om ett bankkontor för CRDB Bank Plc, Musoma filialen, motsvarande 2,2 miljoner SEK

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att dess dotterbolag Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") har tilldelats kontraktet att bygga om ett bankkontor för CRDB, Musoma-filialen, för en total fast kostnad om 557 miljoner TZS, vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner SEK (213 000 EUR).


MTI Investment's subsidiary Ecohomes is awarded a contract to remodel a bank office for CRDB Bank Plc, the Musoma branch, of approximately SEK 2.2 million

MTI Investment SE ("MTI Investment" or "the Company") announces") announces that its subsidiary Ecohomes Company Limited ("Ecohomes") has been awarded the contract to remodel one bank office for CRDB, the Musoma branch, for a total fixed cost of TZS 557 million,6,545,286.64, which corresponds to approximately SEK 2.2 million ( or EUR 213,000).


Övertilldelningsoptionen i MTI Investment har ej utnyttjats och stabiliseringsperioden avslutas

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att stabiliseringsåtgärder genomförda av Mangold Fondkommission AB ("Mangold") i MTI Investments aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") har avslutats. Övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats.


The over-allotment option in MTI Investment has not been exercised and the stabilization period has ended

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") announces that stabilizing trading by Mangold Fondkommission AB ("Mangold") in MTI Investment's shares on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") has ended. The overallotment option has not been exercised.


Idag är första dag för handel i MTI Investment på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 21 december 2021, inleds handeln i MTI Investments ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. MTI Investments aktie handlas under kortnamnet "MTI" med ISIN-kod SE0017105539.


Today is the first day of trading in MTI Investment on Nasdaq First North Growth Market

Today, on 21 December 2021, is the first day of trading in MTI Investment SE's ("MTI Investment" or the "Company") shares on Nasdaq First North Growth Market. MTI Investment's share is traded with the ticker "MTI" and ISIN-code SE0017105539.


MTI Investment har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är den 21 december 2021.


MTI Investment has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") is approved for admission of the Company's shares to trading on Nasdaq First North Growth Market ("First North"). The first day of trading for MTI Investment's shares is on 21 December 2021.


MTI Investments erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i erbjudandet av units i Bolaget ("Erbjudandet") inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev övertecknat. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2021.


MTI Investment's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on 21 December 2021

MTI Investment SE ("MTI Investment" or the "Company") today announces the outcome of the offering of units in the Company (the "Offering") prior to the listing on Nasdaq First North Growth Market. The interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden was oversubscribed. The first day of trading on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for 21 December 2021.


Påminnelse inför sista dagen att teckna i MTI Investment:s nyemission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Den 12 december 2021 är sista dag för teckning av units via Avanza och Nordnet inför den planerade noteringen av MTI Investment:s ("MTI Investment" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Den 13 december 2021 (15:00 CET) är sista dagen för teckning av units via Mangold.


Reminder ahead of the last day to subscribe in MTI Investment's new issue of units in connection with the intended listing on Nasdaq First North Growth Market

December 12, 2021 is the last day for the subscription of units via Avanza and Nordnet in connection with the intended listing of MTI Investment's ("MTI Investment" or the "Company") shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market. December 13, 2021 (15:00 CET) is the last day for the subscription of units via Mangold.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted