Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q3 2022: Kraftig omsättningstillväxt och förbättrat resultat

Det tredje kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 54% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q1-Q3 2021 var tillväxten 60%.  Jämfört med Q2 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare tredjekvartal.

SEK'000 

2022 Q3 

2021 Q3 

2022 9m 

2021 9m 

Totala Intäkter 

18 591  

12 038  

 51 182  

31 804

Bruttovinst 

 11 533  

 7 375  

 28 101  

 19 654  

EBITDA 

-2 170  

-5 528  

-23 800  

-12 681  

EBIT 

-9 614  

-10 785  

-44 971  

-24 642  

 

Årets tredje kvartal startade med omsättningsrekord i samtliga länder, Norge, Sverige och Tyskland. Den vanliga säsongssvackan under semesterperioden i Tyskland, där våra medlemmar framför allt är företagskunder, uteblev i år. Medlemstillväxten för årets nio första månader tangerar 200% jämfört med samma period i fjol, vilket skapar förutsättningar för fortsatt expansion. Tillväxten i bilflottan var marginell under perioden i syfte att öka kapacitetsutnyttjandet i bolagets befintliga elbilspooler.

Resultatet påverkades, förutom av en stark tillväxt, av åtgärderna i den omfattande effektiviseringsplan som styrelsen beslutade i början av Q2 2022. Move Abouts OH-kostnader har sedan programmets start halverats, och fokus riktas nu mot att säkerställa en optimal hantering av bolagets många elbilspooler, samt att minska kostnaderna för fordonsflottan.

"Vi fortsätter att exekvera på den plan som skall ta oss till lönsamhet. Den första fasen i denna process har centrerat kring våra OH-kostnader. Nu tar vi ett rejält grepp om driften, kunderbjudandet och fordonsflottan. Inom samtliga områden ser vi stor potential att göra saker mer effektivt, samt att dra nytta av vår storlek över landgränserna, vilket helt enkelt inte hunnits med under bolagets tidigare expansionsfas", säger Move About Groups vd, Olof Jonasson.

Hela rapporten går att hitta på företagets hemsida:

Länk till rapporten: https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/11/Q3-Interim-Report-Svenska.pdf 

För ytterligare information:

Olof Jonasson, VD, Move About Group AB 
Email: [email protected] 
+46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08.00.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post[email protected]

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland. 

Nerladdningsbara filer

mobileeee enables sustainable mobility at Frankfurt Airport

Move About Group's German subsidiary, mobileeee, has in cooperation with Fraport AG at Frankfurt Airport launched a brand-new e-car sharing station. Since early November, five electric cars have been made available for travelers to book in the mobileeee app. This makes mobileeee one of the first providers to offer shared electric cars at Germany's largest airport.


Rättelse av bilaga: Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q3 2022: Kraftig omsättningstillväxt och förbättrat resultat

Rättelse: Kvartalsrapporten finns nu bifogad

Det tredje kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 54% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q1-Q3 2021 var tillväxten 60%.  Jämfört med Q2 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare tredjekvartal.


Correction of attachment: Move About Group (MOV) publishes figures for Q3 2022: Strong revenue growth and improved earnings

Correction: The Q3 report is now available as attachment

In the third quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 54% compared to the third quarter of 2021. Compared to Q1-Q3 2021, the growth was 60%. Compared to Q2 this year, revenue was stable, despite a seasonally weaker third quarter.


Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q3 2022: Kraftig omsättningstillväxt och förbättrat resultat

Det tredje kvartalet 2022 växte Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") med 54% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Jämfört med Q1-Q3 2021 var tillväxten 60%.  Jämfört med Q2 i år var intäkterna stabila, trots ett säsongsmässigt svagare tredjekvartal.


Move About Group (MOV) publishes figures for Q3 2022: Strong revenue growth and improved earnings

In the third quarter of 2022, Move About Group AB ("Move About" or the "Company") grew by 54% compared to the third quarter of 2021. Compared to Q1-Q3 2021, the growth was 60%. Compared to Q2 this year, revenue was stable, despite a seasonally weaker third quarter.


Move About levererar delade elbilar till 159 nyproducerade lägenheter i Västerås

I samarbete med det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer utökar nu Move About sin närvaro i Västerås. Två nya stationer med totalt fyra elbilar har redan rullats ut - redo att bokas av de boende, allmänheten och närliggande företag via Move Abouts app.


Move About Group AB flyttar funktioner från Oslo till Göteborg och utnämner Andreas Tullborg till T.f. CFO

I ett led att effektivisera de administrativa funktionerna i Move About Group AB ("Move About" eller "bolaget") flyttas vissa funktioner, såsom ekonomi och skadereglering, till huvudkontoret i Göteborg. I och med detta utnämns Andreas Tullborg, 40, som T.f. CFO i Move About Group AB och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Magnus Bergan, CFO, lämnar gruppen efter Q3 rapporten i november.


Move About Group AB moves functions from Oslo to Gothenburg and appoints Andreas Tullborg as Acting CFO

In part of streamlining the administrative functions of Move About Group AB ("Move About" or the "company"), certain functions, such as finance and claims settlement, are moved to the head office in Gothenburg. As a result, Andreas Tullborg, 40, is appointed as acting CFO of Move About Group AB and will be part of the company's management team. Magnus Bergan, CFO, will leave the group after the Q3 report in November.


Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 43,4 procent och Move About Group AB tillförs cirka 3,38 MSEK

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades under det första kvartalet 2022. Totalt nyttjades 2 084 883 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 43,4 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 2 084 883 aktier till en teckningskurs om 1,62 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Move About cirka 3,38 MSEK före emissionskostnader.


Warrants of series TO1 were subscribed to approximately 43.4 percent and Move About Group AB receives approximately SEK 3.38 million

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO1, which were issued during the first quarter of 2022. In total, 2,084,883 warrants of series TO1 were exercised, corresponding to approximately 43.4 percent of the total number of outstanding warrants of series TO1, for subscription of 2,084,883 shares at a subscription price of SEK 1.62 per share. Move About will receive approximately SEK 3.38 million before issuing costs through the exercise of the warrants of series TO1.


Slate Asset Management tillhandahåller bilfinansiering för Move About Group AB i syfte att stödja utrullning av elfordon och laddinfrastruktur i Europa

LONDON, 7 oktober 2022 - Slate Asset Management ("Slate"), en global alternativ investeringsplattform riktad mot reala tillgångar, meddelade idag att man har kommit överens om att tillhandahålla bilfinansiering till Move About Group AB ("Move About"), en svensk elektrisk mobilitetstjänst, för att stödja utrullningen av mer än 150 elfordon och laddinfrastruktur för elfordon i Europa.  Bilfinansieringen från Slate kommer att användas för att stärka Move Abouts elbilsflotta, som för närvarande äger och leasar över 800 elbilar och har mer än 71 000 användare på sin plattform.


Slate Asset Management Provides Fleet Financing to Move About Group AB to Support Rollout of Electric Vehicles and Charging Infrastructure Across Europe

LONDON, October 7, 2022 - Slate Asset Management ("Slate"), a global alternative investment platform targeting real assets, today announced that it has agreed to provide financing to Move About Group AB ("Move About"), a Swedish electric mobility service, to support the roll out of more than 150 electric vehicles and electric vehicle charging infrastructure throughout Europe. The car funding provided by Slate will be used to bolster Move About's electric car fleet, which currently owns and operates over 800 electric cars and has more than 71,000 users on its platform.


Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i Move About Group AB är idag, den 5 oktober 2022

Idag, den 5 oktober 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 7 oktober 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Move About. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 1,62 SEK per aktie.


The last day of trading with the warrants of series TO1 in Move About Group AB is today, October 5, 2022

Today, October 5, 2022, is the last day of trading with the warrants of series TO1 in Move About Group AB ("Move About" or "the Company"). The subscription period for the warrants of series TO1 runs up until October 7, 2022. Each warrant of series TO1 gives the owner the right to subscribe for one (1) new share in Move About. The exercise price for the warrants of series TO1 is SEK 1.62 per share.


Move About moderniserar flottan och realiserar starka andrahandsvärden på elbilar

Som ett led i att erbjuda kunderna moderna och attraktiva elbilar i Move Abouts delade elbilspooler har bolaget initierat ett skifte av mer än 10% av flottan i Sverige, vilket innebär leverans av ett 30-tal nya fordon. Samtidigt bekräftas en mycket stark andrahandsmarknad på elbilar, jämfört med inlösenpriser för bilarna beräknas skiftet generera mer än 2 MSEK i vinst för Move About.  


Olof Jonasson utsedd till ny VD för Move About Group AB

Till ny VD och koncernchef för Move About Group AB har utsetts Olof Jonasson, 51. Olof har sedan april 2022 varit T.f. VD för gruppen. Olof har under perioden november 2021-mars 2022 suttit i bolagets styrelse och har tidigare en bakgrund i ledande ställningar inom finansmarknaden i Sverige.


Olof Jonasson appointed new CEO of Move About Group AB

Olof Jonasson, 51, has been appointed new President and CEO of Move About Group AB.  Olof has since April 2022 been Acting CEO for the group.  Olof has during the period November 2021-March 2022 served on the company's board and previously has a background in leading positions in the financial market in Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted