Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.


Move About (MOV): Significant public tender won in Germany

Move About Groups subsidiary (mobileeee) in Germany has won a tender for a station-based public e-carsharing in the city of Ludwigshafen/Rhein.


Bonava väljer Move About i satsning på hållbara hyresbostäder

I den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås bygger Bonava ett nytt kvarter med hyresbostäder som har ett särskilt fokus på ekologisk och social hållbarhet.

Som en miljöbonus har Bonava valt att satsa på en klimatsmart bilpool från Move About, där hyresgästerna kan boka fossilfria fordon med ett klick.


Bonava chooses Move About as a supplier to their sustainable rental apartments

In the new district of Öster Mälarstrand in Västerås, real estate developer Bonava is building a new block with rental apartments that has a specific focus on ecological and social sustainability.

For this project, Bonava has chosen to invest in climate friendly car sharing delivered by Move About, where tenants can book electric cars with a click.


Move Abouts teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 8 mars 2022

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") registrerades av Bolagsverket den 28 februari 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North den 8 mars 2022 och handlas under kortnamnet "MOV TO1" med ISIN-kod SE0017133663.


Move About's warrants of series TO1 start trading on Nasdaq First North Growth Market March 8, 2022

The unit issue of shares and warrants in Move About Group AB ("Move About" or the "Company") that was completed in connection with the listing of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") was registered at the Swedish Companies Registration Office on February 28, 2022. The warrants of series TO1 will start trading on Nasdaq First North on March 8, 2022 and will be traded under the ticker "MOV TO1" with ISIN-code SE0017133663.


Move About secures another major win in Norway - strengthens its dominance in the south-eastern region towards the Swedish border.

A tender process in Halden municipality in Norway has been carried with four bidding companies. Despite of the competition the contract was awarded to Move About thus extending the 3-year collaboration with up to 4 new years.
Move About Group AB offentliggör tilläggsdokument

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har idag offentliggjort kompletterande information inför första dag för handel den 23 februari 2022. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk, det tillväxtprospekt om Move About publicerade den 1 februari 2022.


Move About Group AB publishes supplementary document

Move About Group AB ("Move About" or the "Company") published today supplementary information in conjunction with the first day of trading on February 23, 2022. The information supplements, in accordance with Nasdaq First North Growth Market's rulebook, the growth prospectus that Move About published on February 1, 2022.


Move About Group AB:s erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 23 februari 2022

Den 15 februari 2022 avslutades teckningsperioden i Move About Group AB:s ("Move About" eller "Bolaget") unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige, Norge och Finland blev övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas den 23 februari 2022.


Move About Group AB's offering oversubscribed - trading is expected to commence on Nasdaq First North Growth Market on February 23, 2022

On February 15, 2022, the subscription period ended in Move About Group AB's ("Move About" or the "Company") unit issue prior to the planned listing on Nasdaq First North Growth Market (the "Offering"). Interest in the Offering has been significant, and the Offering to the public in Sweden, Norway and Finland was oversubscribed. Trading in the Company's share on Nasdaq First North Growth Market is scheduled for February 23, 2022.


Move About framgångsrikt koncept i Sundbyberg - redo för expansion

Sedan lanseringen i Sundbyberg förra året har delade elbilar visat sig vara ett framgångsrikt koncept i kommunen.

Move About ser nu på möjligheten att utöka sin flotta ytterligare i staden då efterfrågan ökat successivt sedan start.


Successful launch of Move About in Sundbyberg - ready to expand

Since the launch in Sundbyberg last year, emission free car sharing has proven to be a successful concept in the municipality.

Because of the high increase in demand, Move About is now exploring all possibilities to further expand their fleet of shared electric vehicles in the city centre.


Move About expanderar i Karlskrona - vinner kommunens upphandling för andra gången

Move About expanderar nu i Karlskrona. Utbyggnaden följer av vinsten av upphandlingen från Karlskrona kommun för andra gången i rad.


Move About expands in Karlskrona - won the procurement for the second time around

Move About is now expanding in Karlskrona. The expansion follows by the win of the procurement from Karlskrona municipality for the second time in a row.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted