Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar idag marknadskampanjen, "The Swedish Way". Målet med kampanjen är att skapa internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk till för tidigt födda barn.

"Med kampanjen vill vi skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk är avgörande vid behandling av för tidigt födda barn", säger Miris VD Camilla Myhre Sandberg. "Svensk neonatalvård är världsledande och den svenska metoden, att individuellt anpassa näringsinnehållet genom att analysera och därigenom möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken, är en högst bidragande faktor som vi anser viktig att dela", säger Camilla.

Kampanjens budskap baseras bland annat på utlåtanden från ledande neonatalläkare vid Umeå Universitet, som är ett internationellt erkänt forskningscenter för neonatal intensivvård. Fler för tidigt födda barn växer upp till starka och friska individer i Sverige än i de flesta andra länder i världen. Individanpassad nutrition genom specifik näringsberikning görs idag rutinmässigt över hela landet för att främja bättre återhämtning, tillväxt och kognitiva färdigheter.

Miris kampanj riktar sig i första hand till neonatalkliniker men den syftar också till att stödja anhöriga till för tidigt födda barn genom ökad medvetenhet samt till att höja den generella kunskapsnivån inom den internationella sjukvårdsvärlden.

Kampanjen är centrerad kring webbplatsen www.swedish-way.com, där besökare bland annat kan ta del av information, nya forskningsrön och praktiska tips för hur man implementerar individuell berikning samt se informationsfilmer och intervjuer.

2018-07-11

For ytterligare information, kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, CEO Miris Holding AB
Tel: +46 18 14 69 07, e-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Produkterna används inom sjukvårdens neonatalintensiv-enheter, mjölk banker och research center över hela världen. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen att bidra till en ökad folkhälsa globalt genom kontroll av kvaliteten på mjölk som föda och näringsämne.

Miris Holding AB (publ) är noterat på Spotlight. För mer information, se www.mirissolutions.com.

Nerladdningsbara filer

Svenska Medtech-bolaget Miris hos Worldwide Business med Kathy Ireland

Det svenska Medtech bolaget Miris VD Camilla Myhre Sandberg, medverkar i "Worldwide Business with Kathy Ireland". Intervjun sin helhet kommer att sändas på Bloomberg International den 18 och 19 Maj.Kvartalsrapport 1 2019

Kvartalsrapport 1 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 367 tkr   (3 042 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

Intresset för det svenska Medtech bolaget Miris HMA instrument och individuell nutrition fortsätter att växa i USA. Miris bjöds nyligen in av Ohio Neonatal Nutritionists för att föreläsa om hur Sverige bedriver framgångsrik neonatalvård genom att analysera näringsinnehållet i humanmjölk.


Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström (valberedningens ordförande), Hans Åkerblom, Tomas Matsson, och Gunnar Ek (representant för de små aktieägarna).


Årsredovisning 2018


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr

Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr, motsvarande en rabatt om cirka 6,7 % mot stängningskursen den 2 april 2019. Styrelsen anser mot den bakgrunden att emissionskursen är marknadsmässig.


Genombrott för Miris - Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU

Mjölkanalysföretaget Miris har erhållit en första order på analysinstrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA™) för en neonatalintensivvårdsavdelning (NICU) i USA. Miris HMA™ marknadsgodkändes av US Food and Drug Administration (FDA) i december 2018 och instrumentet möjliggör individuell nutrition för prematura barn i USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär