Minesto koncentrerar den operativa verksamheten med Dragon Class under 2022 till Färöarna

Minesto har beslutat att koncentrera årets operativa verksamhet med sina marina kraftverk Dragon Class till bolagets etablerade och nätanslutna installationsplats i Vestmannasund, Färöarna. Detta görs för att hantera förseningar i leveranskedjan samtidigt som det låter Minesto dra nytta av betydande synergier och nya möjligheter för en mer kostnadseffektiv drift, elproduktion inom befintligt elköpsavtal och på så sätt en snabbare väg till kommersiell utrullning.

Minestos första D4-enhet kommer enligt ursprunglig plan gå rakt in i kontinuerlig nätansluten drift i Vestmannasund, Färöarna under första halvåret 2022. För att optimera tidslinjen har Minesto beslutat att även installera nästkommande D4 (100 kW) och den större D12 (1,2 MW) i Vestmannasund under 2022, istället för att sätta dessa enheter i demonstrationstestning i Frankrike och Wales som ursprungligen planerat.

"Vi är övertygade om att denna omstrukturering av våra pågående projekt är den bästa vägen framåt. Detta är den mest värdeskapande användningen av investeringar, både privata och offentliga, i våra EU-finansierade samarbeten med Welsh European Funding Office och Interreg Tidal Stream Industry Energiser Project. Finansieringsavtalen för dessa projekt förblir desamma, liksom vårt åtagande att utveckla en kommersiell 80 MW-park utanför norra Wales", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

"Att effektivisera våra installationer till en plats ger betydande synergier när det gäller riskreducering, logistik och kostnader. Det är det snabbaste sättet att påvisa den uppgraderade kraftverksprestandan, generera intäkter och möjliggöra storskalig utbyggnad av parker på flera platser."

Detta beslut minskar potentiella projektförseningar från leveranskedjan. På grund av Covid-19-pandemin har det funnits osäkerheter och leveransutmaningar vilka hanteras mer effektivt genom att verksamheten koncentreras till en geografisk plats.

Den nya projektplanen gör det möjligt att driftsätta de två D4-enheterna och det följande D12-kraftverket i tät följd och ha systemen i drift samtidigt. Detta möjliggör i sin tur för Minesto att över längre tid generera elproduktionsdata till elnätet, data som kommer användas i alla pågående samarbetsprojekt.

"Vårt samarbete med SEV fortsätter och deras roll i att tillhandahålla nätanslutningar, tillstånd, praktiskt stöd på plats - och helt enkelt vara världens första avancerade kund av Deep Green-energi - är av stort värde för oss. För att inte tala om att de tre enheterna kommer att producera el under det befintliga energiköpsavtalet", säger Martin Edlund.

Vidare fortsätter Minestos samarbete även med sina franska partners. Fokus ligger på att leverera resultat inom TIGER-projektet kopplat till reducerade energikostnader och att demonstrera teknikens och den operativa verksamhetens låga miljöpåverkan. I Wales fokuserar arbetet nu på montering och fabrikstestning av den kommersiella D12-enheten och viktiga stödsystem som botteninfästning och installationsramar. Produktionsdata från detta system kommer att stödja det pågående utvecklingsarbetet mot utbyggnaden av en 80 MW-park i Holyhead Deep.

För press-förfrågningar, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communications Manager
+46 735 23 71 58
[email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 11:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Minestos tidvattenkraftverk i nätansluten drift - verifierar kommersiell prestanda

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har enligt plan framgångsrikt satt den första enheten av tidvattenkraftverket "Dragon 4" i nätansluten drift i Vestmannasund på Färöarna. Idag meddelar bolaget att resultaten från driftsättningen verifierar kommersiell prestanda helt i linje med simuleringsresultat.


Commissioning of Dragon 4 in Vestmannasund - the optimization journey continues

The commissioning program of the first Dragon 4 unit launched in Vestmannasund, Faroe Islands in May, is progressing according to plan and the flight configurations are being finetuned sequentially to optimise the power output. The kite, recently named "Íunn", is operating autonomously 40 m below the surface  and is remotely monitored, accessed, and managed through advanced systems.


VD:s anförande vid årsstämma 2022

Inspelning av VD Martin Edlunds anförande vid årsstämma 2022 i Minesto AB, 8 juni. 


Kommuniké från årsstämma 2022 i Minesto AB

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Minesto AB på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


Successful launch of first Dragon Class tidal powerplant

Minesto, leading marine energy developer, has now successfully completed the first week of commissioning including satisfactory electricity production and verification of all core functionality with the new Dragon 4 tidal power plant in Vestmanna, Faroe Islands. The kite has generated first electricity to grid right "out of the box" and the commissioning plan has been executed as planned.  


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.


Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2022

Vd Martin Edlund: "Med ett starkt förtroende från våra finansiella partners fortsätter vi vårt dedikerade arbete med att demonstrera tidvattenströmmar som en kommersiellt gångbar energikälla."


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna - möjliggör landets resa mot 100 % förnybar energi

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för storskalig utbyggnad av tidvattenparker på Färöarna. Planen omfattar fyra nya verifierade platser som kan tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning och möjliggöra för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för en rad intressenter inom politiken och lokalsamhället - däribland premiärministern och ministern för miljö, industri och handel - och den har fått ett mycket positivt mottagande.


Årsredovisning 2021


Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2021

VD Martin Edlund: "Minestos nästa generations marina kraftverk är kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull baskraft i ett helt förnybart energisystem. Vi är minst sagt förväntansfulla inför att ta drakarna vidare till kommersiell skala under året."


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted