Minesto växlar upp den externa kommunikationen - framgångsrik medverkan på COP27

FN:s klimatmöte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten har nått sitt slut och Minesto sammanfattar idag sin medverkan i den svenska näringslivsdelegationen som både givande och värdedrivande för bolaget. Medverkan är ett strategiskt initiativ, där den främsta ambitionen för Minesto är att lyfta fram vikten av att tillföra förnybar, förutsägbar havsenergi till den förnybara energimixen. Insatsen genererar stor exponering på bred front och Minesto skapar värdefulla kontakter med intressenter från internationella statliga organisationer och företag.

Strategisk exponering på en global arena

Presentationer och paneler av och med Minesto inkluderade sex olika sessioner på plats och direktsändes från den svenska paviljongen. Sessionerna mottogs väl av publiken och väckte dynamiska diskussioner. Dessutom intervjuades Minestos vd Martin Edlund av media och podcasts, och Nasdaq marknadsförde Team Sweden på Times Square. "Vår medverkan på COP27 är en del av utökad och breddad externkommunikation riktat till nyckelintressenter och kundämnen som verkar i den global energiomställningen," säger Martin Edlund.

Färöarna lyftes som ett inspirerande exempel inom energiomställning

Minestos flaggskeppssession på COP27 - en fallstudie av Färöarnas energiomställning - hölls i den svenska paviljongen den 14 november. Inbjudna från Färöarna var Minestos partner och kund energibolaget SEV. Terji Nielsen, FoU-chef på SEV och Helma Maria Trondheim, forskare på SEV, deltog i panelen som en del av den danska delegationen. Sessionen modererades av Sveriges Ambassadör för havet, Anna Lindstedt. Tillsammans med Minestos vd Martin Edlund berättade panelen om hur tidvattenresursen på Färöarna är ett avgörande inslag för att nå det politiska målet om 100% förnybar energi år 2030.

Statssekreterare hos klimat- och miljöministern höll avslutningsanförande vid Minestos flaggskeppssession

Minesto hade äran att låta Daniel Westlén, statssekreterare hos Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, hålla en avslutande kommentar under sessionen "Case Study: Swedish ocean energy kites supporting Faroe Islands to reach 100% renewable by 2030".

- "Genom att bli fossilfritt utgör havet verkligen en enorm möjlighet. Det har varit uppmuntrande för mig att lära mig om denna innovativa och smarta teknik som verkligen utökar potentialen att skörda energi från havet. Med tanke på sårbarheten hos små östater under utveckling där fossila bränslen har varit den dominerande energikällan i många år, ger uppfinningen och utvecklingen av denna teknik hopp. Även ur ett klimaträttviseperspektiv kan detta vara en del av en viktig utveckling. Jag ser en potential för havsenergi i allmänhet, och specifikt Minestos teknik, inte bara för att ge energi till östater, utan också varhelst det finns tidvattenströmmar. Tekniken ska kunna skalas upp och bli en integrerad del av energisystemen även på större marknader", säger Daniel Westlén i sin avslutande kommentar.

Rundabordssamtal med svenska ministrar

Som en del av programmet för näringslivsdelegationen deltog Minesto i två rundabordssamtal med svenska ministrar: Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister och Johan Forsell, Bistånds- och utrikeshandelsminister.

Samtalen gav vd Martin Edlund möjlighet att berätta om hur Minesto kan vara en integrerad del av Sveriges insatser för att tackla den globala klimatkrisen, och hur ett internationellt företag med global närvaro kan tillföra värde till svensk handel och export.  

Här kan du titta på de sessioner som Minesto medverkade i:

Supporting new green tech companies

Av Nasdaq

Företag: Minesto, Normative, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Stockholm Exergi

How is Sweden enabling the green transition in other countries?

Av Nasdaq

Företag: Business Sweden, EKN, SEK, Alfa Laval, Heart Aerospace, Minesto

The importance of system-thinking and circularity for decarbonisation

Av Ellen MacArthur Foundation

Företag: Minesto, Alfa Laval, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Tetra Pak, Volvo Cars, Normative, Ragn-Sells

 Unlocking predictable ocean energy - the sustainable path to clean electricity?

Paneldeltagare: Dr Martin Edlund (CEO, Minesto), Roland Roesch (Acting Director of Innovation and Technology Centre, IRENA - International Renewable Energy Agency), Anna Lindstedt (Swedish Ambassador of the Ocean, Ministry of Foreign Affairs)

Moderator: Robert Wart (Communications Director and Head of Strategic Policy Engagement, Stockholm Environment Institute)

Case Study: Swedish ocean energy kites supporting Faroe Islands to reach 100% renewable by 2030

Paneldeltagare: Dr Martin Edlund (CEO of Minesto), Terji Nielsen (Head of R&D, SEV), Helma Maria Trondheim (Researcher with PhD on Energy Technology, SEV)

Moderator: Anna Lindstedt (Swedish Ambassador of the Ocean, Ministry of Foreign Affairs). Concluding remarks will be made by Daniel Westlén, State secretary to Romina Pourmokhtari, Sweden's Minister for Climate and Environment

ImpactTech for scale and action

Hosted by Einride

Participants: Minesto, Einride, Spotify, Doconomy, Heart Aerospace, Normative, Vinnova, Norrsken, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm Resilience Center

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Minesto ingår samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat, Indonesien

Minesto har idag tecknat två samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Ett samförståndsavtal (MoU) har undertecknats mellan Minesto och regionala Eco Regions Indonesia, samt en avsiktsförklaring (LoI) mellan Minesto och regionen Nusa Tengara Barat (NTB).


Minesto växlar upp den externa kommunikationen - framgångsrik medverkan på COP27

FN:s klimatmöte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten har nått sitt slut och Minesto sammanfattar idag sin medverkan i den svenska näringslivsdelegationen som både givande och värdedrivande för bolaget. Medverkan är ett strategiskt initiativ, där den främsta ambitionen för Minesto är att lyfta fram vikten av att tillföra förnybar, förutsägbar havsenergi till den förnybara energimixen. Insatsen genererar stor exponering på bred front och Minesto skapar värdefulla kontakter med intressenter från internationella statliga organisationer och företag.


Utveckling av Minestos Dragon Class projekt - elproduktion på nya rekordnivåer

Minestos microgrid kraftverk Dragon 4 (100 kW) har under oktober och november producerat elektricitet på nya rekordnivåer. Nu installeras ytterligare ett fundament för att starta körning av en mini-park med två parallella Dragon 4. Utvecklingen av Minesto's större kraftverk Dragon 12 (1.2 MW) har också gjort betydande framsteg. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.  


Minesto gör sitt första framträdande på COP27, Sharm El-Sheikh, Egypten

Idag medverkade Minesto i sitt första panelsamtal i den svenska paviljongen på klimatmötet COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten. Panelen var ett initiativ från Svenskt Näringsliv, med titeln 'How is Sweden enabling the green transition in other countries?'. Minestos vd Martin Edlund deltog i samtalet tillsammans med talare från andra väletablerade svenska företag, däribland Alfa Laval och Heart Aerospace.


Delårsredogörelse 1 januari - 30 september 2022

Vd Martin Edlund: "En väsentlig potential för grön elektricitet genom tidvatten och havsströmmar finns i Sydostasien. Vid publicerandet av denna text befinner jag mig på en omfattande mötesturné i Japan, Taiwan, Indonesien och Filipinerna, i syfte att accelerera etableringen på en av våra viktigaste framtida marknader."

Väsentliga händelser juli-september 2022

  • I början på september meddelade bolaget att driftsättningen av andra enheten av tidvattenkraftverket Dragon 4 är påbörjad. Driftsättningen gynnas av viktiga erfarenheter av kostnadseffektiva operationer, både på land och till havs. I Vestmanna har Minesto etablerat en flexibel enhet där ett litet team kan montera ihop och sjösätta systemet på ett fåtal timmar.
  • Under september månad meddelade Minesto att bolaget är utvalt att delta i den svenska näringslivsdelegationen till klimattoppmötet COP27 i Egypten under november. Partnerskapet ger Minesto goda möjligheter att nå ut med information om företagets teknik till världens energiföretag och myndigheter, med ambition om att placera havsenergi på den globala agendan för energiomställning.

Efter periodens utgång

  • I början på oktober meddelade bolaget att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, och anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh. Det utvärderingsarbete som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveckling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter och nätanslutningspunkter.

Sveriges ambassadör för havet besöker Minestos tidvattenkraftanläggning på Färöarna

I samband med en nordisk havskonferens på Färöarna har Anna Lindstedt, Sveriges ambassdör för havet, gjort ett besök vid Minestos nätanslutna tidvattenkraftanläggning i Vestmanna. Besöket syftade till att uppmärksamma hur förutsägbar tidvattenkraft kan bli en viktig del i framtidens energimix, och hur svensk innovation ligger i framkant inom hållbar havsenergiteknik.


Minesto medverkar i Sveriges Radio P1:s program om havsenergi

Minesto medverkar i Sveriges Radios programserie Vetenskapsradion Klotet, som idag handlar om havsenergi. Avsnittet handlar om hur långt havsenergiteknikerna har kommit, och om varför Sverige ligger i framkant. Minesto lyfts av medverkande i programmet fram som världsledande inom tidvattenströmkraft. 


Minestos utbyggnad av tidvattenpark fortlöper enligt plan

Minesto, ledande utvecklare av marin energi, meddelar att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper effektivt enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, vilket inkluderar tjugofyra kitesystem på 1,2 MW vardera. Anläggningens årliga elproduktion uppskattas till 84 GWh*, vilket motsvarar 20 % av Färöarnas energiförbrukning 2021.


Förutsägbar havsenergi på agendan när Minesto ansluter till den svenska paviljongen på FN:s COP27

Minesto kommer att delta i den svenska näringslivsdelegationen till klimattoppmötet COP27 i Egypten under november. Partnerskapet innebär goda möjligheter att sprida kunskap om hur havets energirika och 100 procent förutsägbara tidvatten- och havsströmmar snart kan bli en viktig del i att skapa balans i det globala energisystemet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted