Minesto tillkännager kraftproduktionsprestanda i linje med simulerade resultat

Som del av fortsatta aktiviteter för drift av bolagets tidvattenkraftverk på Färöarna har Minesto gjort betydande framsteg relaterat till elproduktion till elnätet. Minestos marina kraftverk DG100 har nått en toppeffekt på över 110 kW och genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel är i linje med simulerade resultat.

Under mars har ett andra DG100-kraftverk levererats till Färöarna och framgångsrikt körts i elproduktionsläge. Enheten, som heter "Drekin" efter det lokala ordet för drake, har försetts med uppgraderingar för utökad prestanda och tillförlitlighet baserat på erfarenheter med det första DG100-kraftverket.

"Det nya DG100-systemet sattes direkt i operation utan behov av ett långt driftsättningsprogram. Det innebär att vi nu har två system tillgängliga i Vestmannasund, vilket förbättrar vår operationella flexibilitet och effektivitet. Det är mycket glädjande att det nya DG100-kraftverket enkelt når den prestanda som det är designat för. Detta innebär bland annat att vi når en toppeffekt på över 110 kW vid flyghastigheter över 20 knop. Genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel ligger på den nivå som våra simuleringskörningar har visat, vilket stärker våra förväntningar på kraftverkens produktionskapacitet, oavsett skala. De här resultaten är mycket lovande och betydelsefulla för det pågående arbetet med tredjepartsverifiering, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Vidare har Minesto tränat ytterligare personal så att bolaget nu hanterar alla drifts- och underhållsaktiviteter internt.

"Med tre kompletta team av operatörer har vi etablerat kapacitet för långsiktig operationell verksamhet på Färöarna samtidigt som vi har säkerställt en välbehövlig förmåga att driva parallella projekt", säger Martin Edlund.

Som en del av träningen har Minesto framgångsrikt optimerat procedurerna för att sjösätta och återhämta kraftverket ur havet. Denna operation tar nu inte mer än 30 minuter per kraftverk och utförs med ett mindre fartyg med dynamisk positionering (DP) och utan assistans av undervattensrobot (ROV). För att ytterligare öka den operativa flexibiliteten och sänka kostnaderna utvärderar och förbereder Minesto även för användning av lokala leverantörer med mindre fartyg, där det är praktiskt möjligt.

"Planen framåt innefattar intensifierade operationer både för att generera större volymer elektricitet till elnätet och för optimering i syfte att stödja uppskalning och de prestandaförbättringar som har identifierats", säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 09:20 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Nerladdningsbara filer

Presentation vid Vator Securities Tech Days

Minesto deltog den här veckan i Vator Securities investerarevent Technologies of Tomorrow där vd Martin Edlund presenterade bolaget och dess unika havsenergiteknik samt det pågående arbetet för kommersialisering.


Vd:s anförande till Minestos årsstämma 2021

Minesto har publicerat ett inspelat anförande av vd Martin Edlund till årsstämman 2021 i Minesto AB som hölls idag 2 juni. Anförandet finns tillgängligt på Minestos webbplats: www.minesto.com/AGM.


Kommuniké från årsstämma 2021 i Minesto AB

Minesto AB höll onsdagen den 2 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.Förändring av antal aktier och aktiekapital i Minesto

Antal aktier och aktiekapital i Minesto AB har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3.


Minesto tillförs 161,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Teckningsoptionsprogrammet TO3 i Minesto AB har genomförts framgångsrikt. Det fulltecknade programmet innebär att bolaget tillförs 161,6 miljoner kronor före emissionskostnader till att säkra kommersiell expansion. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utnyttjandegrad om 99,1 procent.   Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2021

VD Martin Edlund: "De tillfredställande resultaten från verksamheten på Färöarna, både avseende elproduktion och DG100-systemets prestanda i automatisk drift, ger oss rätt förutsättningar och betydande riskreduktion för att driva utvecklingen av större kraftverk och de första kommersiella parkerna i mål."


Ny tv-dokumentär visar upp Minestos unika havsenergiteknik

Minesto medverkar i en ny tv-dokumentär om teknologier som har potential att förändra vår värld och bidra till en hållbar framtid. Programmet, som heter Engineering the Future, sänds via globala streamingtjänster.


Minestos huvudägare och ledning utnyttjar alla sina teckningsoptioner TO3

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology har utnyttjat alla sina innehavda teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB. Genom detta tillförs Minesto en teckningslikvid om cirka 44,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av det totala TO3-programmet. Vidare har även Minesto ABs ledande befattningshavare utnyttjat alla sina TO3-optioner. Teckningsperioden för TO3 pågår till och med den 30 april 2021- men observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller tidigare. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted