Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Minesto tillkännager kraftproduktionsprestanda i linje med simulerade resultat

Som del av fortsatta aktiviteter för drift av bolagets tidvattenkraftverk på Färöarna har Minesto gjort betydande framsteg relaterat till elproduktion till elnätet. Minestos marina kraftverk DG100 har nått en toppeffekt på över 110 kW och genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel är i linje med simulerade resultat.

Under mars har ett andra DG100-kraftverk levererats till Färöarna och framgångsrikt körts i elproduktionsläge. Enheten, som heter "Drekin" efter det lokala ordet för drake, har försetts med uppgraderingar för utökad prestanda och tillförlitlighet baserat på erfarenheter med det första DG100-kraftverket.

"Det nya DG100-systemet sattes direkt i operation utan behov av ett långt driftsättningsprogram. Det innebär att vi nu har två system tillgängliga i Vestmannasund, vilket förbättrar vår operationella flexibilitet och effektivitet. Det är mycket glädjande att det nya DG100-kraftverket enkelt når den prestanda som det är designat för. Detta innebär bland annat att vi når en toppeffekt på över 110 kW vid flyghastigheter över 20 knop. Genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel ligger på den nivå som våra simuleringskörningar har visat, vilket stärker våra förväntningar på kraftverkens produktionskapacitet, oavsett skala. De här resultaten är mycket lovande och betydelsefulla för det pågående arbetet med tredjepartsverifiering, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Vidare har Minesto tränat ytterligare personal så att bolaget nu hanterar alla drifts- och underhållsaktiviteter internt.

"Med tre kompletta team av operatörer har vi etablerat kapacitet för långsiktig operationell verksamhet på Färöarna samtidigt som vi har säkerställt en välbehövlig förmåga att driva parallella projekt", säger Martin Edlund.

Som en del av träningen har Minesto framgångsrikt optimerat procedurerna för att sjösätta och återhämta kraftverket ur havet. Denna operation tar nu inte mer än 30 minuter per kraftverk och utförs med ett mindre fartyg med dynamisk positionering (DP) och utan assistans av undervattensrobot (ROV). För att ytterligare öka den operativa flexibiliteten och sänka kostnaderna utvärderar och förbereder Minesto även för användning av lokala leverantörer med mindre fartyg, där det är praktiskt möjligt.

"Planen framåt innefattar intensifierade operationer både för att generera större volymer elektricitet till elnätet och för optimering i syfte att stödja uppskalning och de prestandaförbättringar som har identifierats", säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
[email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 09:20 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Nerladdningsbara filer

Minesto inleder samarbete med väletablerad projektutvecklare för tidvattenenergi i Filipinerna

Minesto, ledande utvecklare av  havsenergi, undertecknar idag ett samarbetsavtal (MoU) som beskriver mål, roller och ansvar för ett strategiskt samarbete med den erfarna filipinska tidvattenprojektutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation.


Minesto och SEV stärker partnerskap kring utbyggnad av tidvattenenergi på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, och SEV, Färöarnas energibolag, har förnyat och utökat samarbetsavtalet som beskriver respektive roller och ansvar relaterade till tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna, inklusive den pågående elproduktionen i Vestmannasund och den första storskaliga tidvattenparken i Hestfjord.


Minesto når kommersiell milstolpe - försäljning av tidvattensiteutveckling i Asien

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att bolaget har tagit en första historisk försäljningsorder av tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien.


Minesto säkrar strategisk tillgång till hamn- och serviceområde för storskalig kommersiell utbyggnad på Färöarna

Minesto har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget SEV för hamntillgång och landyta för drift- och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde till ett 2050 m 2 stort område i innerhamnen i Vestmanna, Inni á Fjør, inklusive en ny nätanslutning.


Minesto fördubblar produktionskapacitet med framgångsrik installation av ett andra fundament på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom havsenergi, har framgångsrikt installerat ytterligare infrastruktur till havs i Vestmannasund, Färöarna, för att fördubbla elproduktionen från två Dragon 4 (100kW) tidvattenkraftverk i en park-konfiguration.


Minesto medverkar i Spotifys Climate Action Studios podd

Minesto och färöiska elbolaget SEV medverkar tillsammans i senaste avsnittet av Spotifys orginalpodd "Climate Action Studios". Avsnittet lyfter Färöarna som ett exempel på hur Minestos teknologi för tidvattenenergi kan accelerera omställningen mot förnybar energi.  


Minesto ingår samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat, Indonesien

Minesto har idag tecknat två samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Ett samförståndsavtal (MoU) har undertecknats mellan Minesto och regionala Eco Regions Indonesia, samt en avsiktsförklaring (LoI) mellan Minesto och regionen Nusa Tengara Barat (NTB).


Minesto växlar upp den externa kommunikationen - framgångsrik medverkan på COP27

FN:s klimatmöte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten har nått sitt slut och Minesto sammanfattar idag sin medverkan i den svenska näringslivsdelegationen som både givande och värdedrivande för bolaget. Medverkan är ett strategiskt initiativ, där den främsta ambitionen för Minesto är att lyfta fram vikten av att tillföra förnybar, förutsägbar havsenergi till den förnybara energimixen. Insatsen genererar stor exponering på bred front och Minesto skapar värdefulla kontakter med intressenter från internationella statliga organisationer och företag.


Utveckling av Minestos Dragon Class projekt - elproduktion på nya rekordnivåer

Minestos microgrid kraftverk Dragon 4 (100 kW) har under oktober och november producerat elektricitet på nya rekordnivåer. Nu installeras ytterligare ett fundament för att starta körning av en mini-park med två parallella Dragon 4. Utvecklingen av Minesto's större kraftverk Dragon 12 (1.2 MW) har också gjort betydande framsteg. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.  


Minesto gör sitt första framträdande på COP27, Sharm El-Sheikh, Egypten

Idag medverkade Minesto i sitt första panelsamtal i den svenska paviljongen på klimatmötet COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten. Panelen var ett initiativ från Svenskt Näringsliv, med titeln 'How is Sweden enabling the green transition in other countries?'. Minestos vd Martin Edlund deltog i samtalet tillsammans med talare från andra väletablerade svenska företag, däribland Alfa Laval och Heart Aerospace.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted