Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2021

VD Martin Edlund: "Minestos nästa generations marina kraftverk är kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull baskraft i ett helt förnybart energisystem. Vi är minst sagt förväntansfulla inför att ta drakarna vidare till kommersiell skala under året."

Väsentliga händelser oktober-december 2021

 • Minesto fortsatte stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen med Cecilia Sernhage som ny kommunikationschef.
 • I december meddelade Minesto att företagets storskaliga Dragon Class-kraftverk, baserat på analyser av produktionsdata och verifierade simuleringar, vardera beräknas producera 3,5 GWh förnybar elektricitet per år vid identifierade installationsplatser.
 • Inom ramen för bolagens strategiska samarbete deltog Minesto och Schneider Electric tillsammans på energikonferensen Enlit Europe i syfte att marknadsföra bolagens gemensamma erbjudande gentemot energibranschen.

Efter periodens utgång

 • I mars meddelade Minesto att bolaget beslutat att fokusera på nätansluten installation av Dragon Class-systemen D4 och D12 inom befintligt elköpsavtal på Färöarna. Genom detta kommer Minesto att kunna dra fördel av betydande synergier, riskminimering och möjligheter att bedriva en mer kostnadseffektiv operation, samtidigt som det möjliggör en snabbare väg till kommersiell utrullning.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 december 2021

 • Intäkterna uppgick till 41 869 Tkr (43 991) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 38 763 Tkr (40 063).
 • Rörelseresultatet var -20 136 Tkr (-13 113). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
 • Resultat per aktie var -0,11 kr (-0,11). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var -0,11 kr (-0,10).
 • Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 298 405 Tkr (225 077), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 14 432 Tkr (13 396) inom de immateriella anläggningstillgångarna 312 838 Tkr (238 473).
 • Bidrag togs under året upp till 26 796 Tkr (53 790), varav 24 245 Tkr (50 054) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 20 758 Tkr (69 569), varav 19 809 Tkr (68 633) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
 • Kassaflödet uppgick till 45 396 Tkr (51 438).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 537 751 Tkr (411 784).

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Minestos webbplats: https://minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Communication Manager
+46 31 29 00 60
[email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 09:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Minestos tidvattenkraftverk i nätansluten drift - verifierar kommersiell prestanda

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har enligt plan framgångsrikt satt den första enheten av tidvattenkraftverket "Dragon 4" i nätansluten drift i Vestmannasund på Färöarna. Idag meddelar bolaget att resultaten från driftsättningen verifierar kommersiell prestanda helt i linje med simuleringsresultat.


Commissioning of Dragon 4 in Vestmannasund - the optimization journey continues

The commissioning program of the first Dragon 4 unit launched in Vestmannasund, Faroe Islands in May, is progressing according to plan and the flight configurations are being finetuned sequentially to optimise the power output. The kite, recently named "Íunn", is operating autonomously 40 m below the surface  and is remotely monitored, accessed, and managed through advanced systems.


VD:s anförande vid årsstämma 2022

Inspelning av VD Martin Edlunds anförande vid årsstämma 2022 i Minesto AB, 8 juni. 


Kommuniké från årsstämma 2022 i Minesto AB

Idag, den 8 juni 2022, hölls årsstämma i Minesto AB på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.


Successful launch of first Dragon Class tidal powerplant

Minesto, leading marine energy developer, has now successfully completed the first week of commissioning including satisfactory electricity production and verification of all core functionality with the new Dragon 4 tidal power plant in Vestmanna, Faroe Islands. The kite has generated first electricity to grid right "out of the box" and the commissioning plan has been executed as planned.  


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914 ("Minesto" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.


Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2022

Vd Martin Edlund: "Med ett starkt förtroende från våra finansiella partners fortsätter vi vårt dedikerade arbete med att demonstrera tidvattenströmmar som en kommersiellt gångbar energikälla."


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna - möjliggör landets resa mot 100 % förnybar energi

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för storskalig utbyggnad av tidvattenparker på Färöarna. Planen omfattar fyra nya verifierade platser som kan tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning och möjliggöra för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för en rad intressenter inom politiken och lokalsamhället - däribland premiärministern och ministern för miljö, industri och handel - och den har fått ett mycket positivt mottagande.


Årsredovisning 2021


Minesto publicerar Bokslutskommuniké 2021

VD Martin Edlund: "Minestos nästa generations marina kraftverk är kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull baskraft i ett helt förnybart energisystem. Vi är minst sagt förväntansfulla inför att ta drakarna vidare till kommersiell skala under året."


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted