Minesto News Update 26 september 2019

  • Minesto och SEV marknadsför projekt på Färöarna mot internationella energiaktörer
  • Företagspresentation på Pareto Securities investerarkonferens med focus cleantech
  • Minesto talare på branschkonferensen Ocean Energy Europe 2019
  • Minesto stärker taiwanesiska relationer vid 35:e Taiwan-Sweden Joint Business Council Meeting

Minesto och SEV marknadsför projekt på Färöarna mot internationella energiaktörer

Minesto har tillsammans med elbolaget SEV bjudits in som talare på de internationella energikonferenserna OEEC och POWERGEN Europe. Minesto och SEV kommer att presentera sitt gemensamma projekt för att göra energi från tidvattenströmmar en väsentlig del av Färöarnas övergång till ett 100 procent förnybart energisystem.

Läs mer här.

Företagspresentation på Pareto Securities investerarkonferens med focus cleantech

Minestos VD Martin Edlund kommer att presentera företaget för institutionella investerare vid Pareto Securities Renewable Energy & Clean Tech Conference i Stockholm den 3 oktober.

Minesto talare på branschkonferensen Ocean Energy Europe 2019

Minesto medverkar under Wales regerings paraply vid branschkonferensen Ocean Energy Europe 2019 (OEE2019) i Dublin 30 september-1 oktober. OEE2019 organiseras av Ocean Energy Europe, branschföreningen som företräder havsenergi i Europa.

Årets konferenstema är "Mainstreaming Ocean Energy" och Minestos operative chef David Collier kommer att presentera bolagets projekt i Wales.

Läs mer om OEE2019 här.

Minesto stärker taiwanesiska relationer vid 35:e Taiwan-Sweden Joint Business Council Meeting

Taiwan-Sweden Joint Business Council (JBC) Meeting arrangeras av Business Sweden tillsammans med Chinese International Economic Cooperation Association och hålls årligen, vartannat år i Taiwan och vartannat i Sverige. Minestos VD Martin Edlund har blivit inbjuden som talare vid årets möte som arrangeras i Stockholm den 26 september.

På JBC-mötet kommer Martin Edlund att presentera företagets projekt i Taiwan och hur Minestos teknik kan leverera förnybar baskraft i Taiwan.

Mötet utgör en plattform på hög nivå för att stärka samarbetet mellan Sverige och Taiwan - med fokus på smarta städer och hållbara samhällen. JBC-mötet ger svenska organisationer chansen att visa upp världsledande teknik för viktiga beslutsfattare och företag i Taiwan och bygga ett starkt nätverk för accelererad marknadsetablering i Asien. Deltagare i år är bland annat nyckelpersoner i den taiwanesiska regeringen som Wang Mei-Hua, Deputy Minister of Economic Affairs.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com

Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen till tidigare planerad årsstämma den 9 juni 2020. Innehållet i denna kallelse motsvarar innehållet i tidigare publicerad kallelse, med uppdaterade datum som enda justering.


Nytt datum för årsstämma i Minesto AB

Minesto AB meddelar nytt datum för bolagets årsstämma 2020. Det nya datumet för årsstämman är den 29 juni 2020 kl 15:00 i Göteborg. Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras separat idag 28 maj.


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30.


Teckningskurs fastställd för Minestos teckningsoption TO3

Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB har fastställts till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under perioden fram till och med den 30 april 2021.


Studie: Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli en betydande energiresurs för att balansera andra oförutsägbara förnybara energikällor. Det visar preliminära resultat från studier i ett doktorandprojekt kring energibalansen och stabiliteten i Färöarnas elsystem.


Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2020

VD Martin Edlund: "Vår nuvarande starka likviditetsposition gör att vi kan fokusera på att skapa industriellt värde och marknadsetableringen av vår unika produkt. Detta går väl i linje med det större perspektivet och makrotrender där vi ser och hör uppmuntrande budskap från EU-ledare och politiker om stödet för den förnybara agendan".


Video: Uppdatering kring coronavirus-pandemin och Minestos verksamhet

Minesto har idag publicerat en video där VD Martin Edlund ger en uppdatering om den aktuella situationen relaterat till coronavirus-pandemin och Minestos verksamhet.


Minesto News Update 2 april 2020

  • Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna
  • EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19
  • Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019
  • Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna
  • Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasning av fossila bränslen
  • Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.


Minesto publicerar årsredovisning för 2019

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets webbplats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär