Minesto News Update 23 januari 2020

 • Video: Företagspresentation på Aktiekvällen Förnybar energi
 • Minesto stolt sponsor av Marine Energy Wales Conference 2020
 • Teckningsoptioner TO3 upptagna till handel
 • Ny internationell strategi för Wales lanserad
 • EU tillkännager investeringsplan om 1 biljon euro för den gröna omställningen
 • WalesOnline: Hur havet används i Wales för att bekämpa klimatförändringar
 • Lokala leverantörskedjan i fokus när Bohusläningen rapporterar om Minestos DG100-projekt

Video: Företagspresentation på Aktiekvällen Förnybar energi

Den här veckan deltog Minesto på Aktiekvällen med tema Förnybar energi i Stockholm och Göteborg. VD Martin Edlund presenterade bolaget och deltog i en efterföljande paneldebatt om klimatförändringar och grön energi. Såväl presentation som paneldebatt finns tillgängliga att titta på online.

Se företagspresentationen här.

Se paneldebatten här.

Minesto stolt sponsor av Marine Energy Wales Conference 2020

Minesto sponsrar den årliga Marine Energy Wales-konferensen som i år kommer att hållas i Llandudno i norra Wales den 29-30 april.

MEW-konferensen är den största konferensen i Storbritannien med fokus på marin energi och är nu inne på sitt elfte, med mer än 200 delegater från hela världen som deltar för att höra om sektorn for marin energi i Wales, pågående projekt och framtidsplaner.

På grund av stor efterfrågan kommer konferensen för första gången att äga rum över två dagar.

Läs mer här.

Teckningsoptioner TO3 upptagna till handel

Teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto, som emitterades i samband med de emissioner av units som Minesto genomförde i oktober och december 2019, har nu tagits upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Varje TO3-option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Minesto AB under perioden fram till och med 30 april 2021.

Läs mer här.

Ny internationell strategi för Wales lanserad

Wales regering har lanserat en ny "Internationell strategi för Wales". Strategin anger hur den walesiska regeringen ska leverera inom tre nyckelområden: att höja Wales profil på den internationella scenen, att växa ekonomin genom att öka exporten och attrahera investeringar till Wales, samt att etablera Wales som en globalt ansvarsfull nation.

Marin förnybar energi har en framträdande roll inom den nya strategin. Dokumentet upprepar den walesiska regeringens stöd för branschen och dess mål att Wales ska vara ett globalt centrum med spetskompetens inom den marina energisektorn.

Läs mer här.

EU tillkännager investeringsplan om 1 biljon euro för den gröna omställningen

EU-kommissionen har presenterat en "investeringsplan för den gröna given - investeringsplanen för ett hållbart Europa" för att mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel med hjälp av EU:s finansieringsinstrument. Syftet är att få fram minst 1 biljon euro för investeringar.

"För att Europa ska kunna ställa om till en klimatneutral ekonomi krävs både politiskt engagemang och omfattande investeringar", säger Valdis Dombrovkis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor. "Den gröna given visar vår beslutsamhet att tackla klimatförändringarna som vi nu backar upp med en finansieringsplan."

Läs mer här.

WalesOnline: Hur havet används i Wales för att bekämpa klimatförändringar

Walesiska webbtidningen WalesOnline rapporterar om olika initiativ relaterade till havet och bekämpning av klimatförändringar i Wales. Minestos Deep Green-teknik och bolagets aktiviteter utanför norra Wales kust lyfts fram i artikeln.

Läs mer här.

Lokala leverantörskedjan i fokus när Bohusläningen rapporterar om Minestos DG100-projekt

I slutet av december publicerade Bohusläningen ett reportage om Minesto och samarbetet med Elitkomposit i Uddevalla, som har tilldelats uppdraget att tillverka vingen och andra delar som roder till Minestos första kraftverk av företagets DG100-modell.

Läs mer här.

Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt. Vår Privacy Policy är tillgänglig via denna länk.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com 

Minesto tecknar elköpsavtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tecknat ett elköpsavtal med det färöiska elbolaget SEV och vidareutvecklar därigenom bolagens samarbete för att integrera energi från tidvatten i Färöarnas energimix. Elköpsavtalet omfattar de två planerade installationerna av Minestos DG100-modell samt ytterligare 2 MW kapacitet för installationer av kommersiella system för storskalig elproduktion (utility scale).


Minesto News Update 23 januari 2020

 • Video: Företagspresentation på Aktiekvällen Förnybar energi
 • Minesto stolt sponsor av Marine Energy Wales Conference 2020
 • Teckningsoptioner TO3 upptagna till handel
 • Ny internationell strategi för Wales lanserad
 • EU tillkännager investeringsplan om 1 biljon euro för den gröna omställningen
 • WalesOnline: Hur havet används i Wales för att bekämpa klimatförändringar
 • Lokala leverantörskedjan i fokus när Bohusläningen rapporterar om Minestos DG100-projekt

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner är registrerad av Bolagsverket

Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget") genomförde i december 2019 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). De nya aktierna och teckningsoptionerna har nu registrerats av Bolagsverket och kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 januari 2020.


Minesto förlänger löptiden för teckningsoptioner av serie P0

Styrelsen i Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget") har beslutat om en ändring av villkoren för teckningsoptionerna i Bolaget av serie P0. Villkorsändringen innebär att teckningsperioden förlängs från att upphöra den 31 december 2019 till att istället upphöra den 30 juni 2020.


Minestos företrädesemission övertecknades med 25 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDE


Storägaren BGA Invest investerar ytterligare 20 MSEK i Minesto i pågående företrädesemission

Minestos största aktieägare BGA Invest har tecknat units för cirka 20 miljoner kronor i Minestos pågående företrädesemission, motsvarande drygt 23 procent av emissionens totala volym om cirka 86 miljoner kronor. Investeringen innebär att Minestos två storägare BGA Invest och Midroc New Technology under hösten 2019 har investerat sammanlagt 40 miljoner kronor i bolaget. 


Teckningsperiod inleds idag 4 december och teckningskurs för teckningsoptioner justeras

Idag 4 december inleds teckningsperioden för Minesto AB:s ("Minesto" eller "Bolaget") nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper 4-18 december 2019. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller innan sista anmälningsdag 18 december. Enligt tidigare kommunicerade villkor har teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3, som ingår i Företrädesemissionens units, justerats till SEK 16,20 per aktie.


Minesto presenterar på Investerardagen 3 december

Idag 3 december medverkar Minesto på Investerardagen 2019 arrangerad av Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö.


VD Martin Edlund kommenterar Minestos förestående företrädesemission

I samband med att Minesto idag har offentliggjort prospekt avseende företrädesemission med teckningsperiod 4-18 december 2019, har bolaget publicerat en kommentar från VD Martin Edlund.


Minesto offentliggör prospekt avseende företrädesemission och bjuder in till investerarpresentation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB ("Minesto" eller "Bolaget") beslutade den 8 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2019, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Prospektet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har idag godkänts och blivit registrerat av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Minestos hemsida (www.minesto.com), Pareto Securities hemsida (www.paretosec.se) och Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär