Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Minesto når kommersiell milstolpe - försäljning av tidvattensiteutveckling i Asien

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att bolaget har tagit en första historisk försäljningsorder av tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien.

Minesto har kontrakterats för att utvärdera en tidvattensite åt ett ledande asiatiskt företag inom offshore-energi för installation av Minestos Dragon Class kraftverk. Arbetet genomförs under första kvartalet 2023 och har ett initialt ordervärde om 35 000 EUR.

Minesto har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för identifiering och utvärdering av tidvattensiter baserat på praktisk erfarenhet från siter i Wales, Storbritannien, och Färöarna.

"Med tanke på de unika egenskaperna hos vår teknik är det viktigt att vi nu erbjuder dessa tjänster till projektutvecklare och kunder i tillägg till bolagets egna pågående siteutvecklingsaktiviteter", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Identifiering och utvärdering av tidvattensiter är det första steget för aktörer inom offshore-energi att bli en del i värdekedjan för förnybar havsenergi. Offshoresektorn tillför dessutom kompletterande resurser till Minesto genom sina väletablerade marina operationer och erfarenheter av stora infrastrukturprojekt inom energi.

"Det är ytterst värdefullt för oss att tjänster för siteidentifiering och förstudier engagerar självständiga projektinvesterare och energiprojektutvecklare. Viljan att investera i siteidentifering och analys är nyckeln till vår produktförsäljning och storskalig utbyggnad. En milstolpe i den asiatiska marknaden är uppnådd," säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 januari 2023 kl. 13:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted