Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Minesto kontrakterar Leask för borrad och gjuten förankring för Dragon 12 - en teknik redo för utbyggnad av parker

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har kontrakterat Leask Marin för installation av en borrad och gjuten förankring för det första Dragon 12 systemet i Vestmanna, Färöarna. Detta markerar ett skifte från att tidigare ha använt gravitationsfundament, till en borrad förankring fäst i havsbotten. Skiftet ger minskade koldioxidutsläpp samt reducerade installationskostnader, vilket gör Minesto väl positionerat för utbyggnad av parker.

Minesto har kontrakterat Leask Marine Ltd att leverera design och installation av ett borrat och gjutet, rörformat förankringsfundament för den första Dragon 12 enheten att installeras i Vestmannasund, Färöarna.

Valet av Leasks borrade och gjutna förankringslösning innebär ökade kundvärden i form av lägre installationskostnader och flexibel design jämfört med traditionella lösningar för förankringsfundament.

"Detta är ett viktigt steg i uppskalningen av våra tidvattenkraftverk. Vi har nu en lösning lämpad för utbyggnad av parker," säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Ett borrat förankringsfundament kräver mindre material än ett gravitationsbaserat, vilket minskar koldioxidavtryck (totala CO2-utsläpp under en livscykel) avsevärt. En borrad förankringslösning använder en begränsad yta av havsbotten, och med snabb installation med låg ljudvolym har den därför en liten miljöpåverkan.

"Att ta steget mot en borrad förankringslösning, bort från gravitationsfundament, är en väsentlig utveckling mot utbyggnad av parker. Detta kommer att resultera i betydande kostnadsbesparingar för logistik, material, installation och avveckling," säger David Collier, COO på Minesto.

Minesto har en lång historik av framgångsrikt samarbete med Leask Marine i en rad projekt inom fundament och installation. Leasks förankringsteknologi är väl beprövad men används nu för första gången inom tidvattenenergi när Minestos drakar förankras med den innovativa lösningen.  

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted