Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Minesto inleder samarbete med väletablerad projektutvecklare för tidvattenenergi i Filipinerna

Minesto, ledande utvecklare av  havsenergi, undertecknar idag ett samarbetsavtal (MoU) som beskriver mål, roller och ansvar för ett strategiskt samarbete med den erfarna filipinska tidvattenprojektutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation.

Filippinerna är en av de största marknaderna för utbyggnad av tidvatten- och havsströmenergi och behovet av förnybar el ökar med både ekonomisk utveckling och nya ambitiösa mål för ökad andel förnybart i energimixen.

I slutet av 2022 förändrades lagstiftning för att underlätta och främja en övergångtill mer förnybar energi med större utrymme för utländska investeringar. Den uppdaterade lagstiftningen ger utrymme för högre utländskt ägande i energiprojekt. Minesto har tecknat ett  samarbetsavtal (MoU) med den filippinska tidvattenutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation med avsikt att gemensamt etablera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filippinerna.

Förutom omfattande marknadsledande erfarenhet av identifiering och utveckling av tidvatten-siter i Filippinerna är Poseidon Renewable Energy Corporation också väletablerade i geografiska områden med potential för utbyggnad. 

Poseidon innehar befintliga sitetillstånd och är lokalt väletablerad inom områden av särskilt intresse för tidvattenenergiproduktion. Detta skapar en gemensam möjlighet att snabba på marknadsetablering  och minska projektrisker relaterade till tillståndsprövning.

"Vi tror att erfarenheten, det lokala engagemanget och entreprenörsandan hos Poseidon Renewable Energy Corporation gör dem till en perfekt partner tillMinesto och vår ambition att leda utbyggnaden av tidvattenenergi på en av världens största tidvattenenergimarknader i Sydostasien", kommenterar Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Salvador Tan, VD på Poseidon Renewable Energy Corporation säger: "Havsenergi är i stort sett outnyttjat i Filippinerna på grund av teknikbrister, detta trots naturresursens uppenbara potential. Minesto och Poseidon kommer att ändra på detta och äntligen låsa upp löftesrik havenergi. "

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted