Minesto fortsätter stärka marknadsorganisationen med kommunikationschef

Minesto har utsett Cecilia Sernhage som kommunikationschef och fortsätter därmed att stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen av Minestos unika havsenergiteknik. Cecilia Sernhage har omfattande erfarenhet av B2B-kommunikation med kunder på globala marknader och tillför Minesto ytterligare kompetens och kapacitet för att utveckla och skapa nya relationer med olika intressenter och partners.

"Vi är mycket nöjda med att förstärka våra kommersiella resurser med Cecilia. Hon tar med sig värdefull kompetens och erfarenhet av att under lång tid arbetat med kundfokuserad B2B-kommunikation i ett globalt industriföretag", säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Minesto har på kort tid förstärkt sälj- och marknadsorganisationen med Elke Rosiers som marknadschef och nu Cecilia Sernhage som kommunikationschef. Det gör Minesto väl rustade för att ta arbetet med kund- och marknadsbearbetning till nästa nivå.

"Minestos marknadskommunikation har både ett globalt och ett lokalt perspektiv. Med framgångarna på Färöarna i ryggen kan vi nu positionera Minestos produkt som den dominerande designen för kommersiellt relevant havsenergiteknik gentemot de aktörer i världen som driver energiomställningen. Lokalt handlar det om kommunikation och dialog för att etablera och förankra våra olika projekt, vilket är avgörande för att realisera affärsmöjligheter på nya marknader."

"Utöver att stärka oss i detta arbete ger Cecilia oss ökad kapacitet vad gäller bolagets övergripande kommunikation med våra olika intressenter", säger Martin Edlund.

Cecilia Sernhage kommer närmast från Husqvarna Construction, där hon i många år och i olika roller varit med och stärkt Husqvarnas varumärke inom den globala byggindustrin. På Husqvarna Construction har hon drivit bland annat digital marknadsföring, globala produktlanseringar och kampanjer samt foto- och filmproduktion. Cecilia ser erfarenheten från ett innovationsdrivet företag på en tillväxtresa och i ständig förändring som en bra bas för att driva Minestos marknadskommunikation framåt:

"Jag drivs av nyfikenhet och Minesto befinner sig i ett spännande läge som var svårt att motstå. Förutom en spännande produkt med en unik teknologi, dessutom med en tydlig hållbarhetsaspekt, finns det en redan engagerad publik som vill se mer. Det skapar en stark position att nå ut och jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla kommunikationen för att successivt ta varumärket till sin självklara plats i framtidens energimix", säger Cecilia Sernhage.  

Cecilia tillträder positionen som kommunikationschef den 10 januari 2022 och kommer att rapportera till Minestos marknadschef.

För mer information, vänligen kontakta

Minesto
Press & media
[email protected] 

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Nerladdningsbara filerMinesto tillkännager elproduktion på kommersiellt relevant nivå för nästa generations tidvattendrakar av Dragon Class

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, meddelar idag att analyser av produktionsdata och verifierade simuleringar visar att företagets storskaliga Dragon Class-kraftverk vardera beräknas producera 3,5 GWh förnybar elektricitet per år vid identifierade installationsplatser.  Minesto och Schneider Electric marknadsför gemensamt erbjudande om förnybar baskraft på Enlit Europe

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi och Schneider Electric, global ledare inom digital transformation av energi och automation, deltar denna vecka tillsammans på energikonferensen Enlit Europe. Syftet är att fortskrida Minestos och Schneiders strategiska partnerskap samt att marknadsföra deras gemensamma erbjudande gentemot energibranschen.


Storbritanniens regering tillkännager dedikerat prisstöd för tidvattenkraft

Den brittiska regeringen har meddelat att den kommer avsätta 20 miljoner pund per år i prisstöd för elproduktion från tidvattenströmmar som en del av regeringens program för prisstöd till förnybar energi (Contracts for Difference, CfD).


Kommentar till rapporterad insynshandel av BGA Invest

Minestos största ägare BGA Invest AB har idag till Finansinspektionens insynsregister anmält en försäljning av aktier i Minesto AB. BGA Invest kvarstår som största ägare, och en fortsatt aktiv och långsiktig ägare, i Minesto.Minesto fortsätter stärka marknadsorganisationen med kommunikationschef

Minesto har utsett Cecilia Sernhage som kommunikationschef och fortsätter därmed att stärka bolagets marknadsorganisation inför den kommersiella uppskalningen av Minestos unika havsenergiteknik. Cecilia Sernhage har omfattande erfarenhet av B2B-kommunikation med kunder på globala marknader och tillför Minesto ytterligare kompetens och kapacitet för att utveckla och skapa nya relationer med olika intressenter och partners.


Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2021

Vd Martin Edlund: "Utvecklingen av Dragon Class manifesterar såväl teknikens inneboende konkurrenskraft som våra medarbetares förmåga att effektivt förädla produkten med kundvärde i fokus. Det kommer finnas ytterligare tekniska landvinningar att göra framåt, men vi är trygga i att den prestanda, robusthet och funktionalitet som Dragon Class ger oss utgör rätt plattform för kommersiell uppskalning."


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted