Minestos VD Anders Jansson inför klimatmötet i Paris - "Marin energi kan bli en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi"

Världshaven är antagligen världens största outnyttjade förnybara energikälla. Marin energi förväntas bli den snabbast växande klimatneutrala energikällan de kommande 20 åren.
- Marin energi kan utgöra en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi. Det är hög tid att svenska politiker inser hur stor denna sektor kommer att bli och höjer ambitionsnivån inför det stundande COP21 i Paris, menar Minestos VD, Anders Jansson.


Delårsredogörelse Juli - September 2015

SAMMANDRAG 
SEK (Tkr)

   JUL-SEP 2015  JUL-SEP 2014  JAN-SEP 2015 JAN-SEP 2014 
Nettoomsättning 0 50 0 50
Rörelseresultat -4 288 -3 125 -12 868 -8 140
Resultat efter skatt -4 393 -2 372 -11 974 -6 782
Rörelsens kassaflöde -1 349 1 517 448 3 039


Minesto tillförs 145 MSEK och får ca 2500 nya aktieägare

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto tillförs 145 MSEK, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och erhåller drygt 2500 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen till allmänheten i Sverige samt den emission som genomförs till professionella investerare. Planerad första dag för handel med Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm är den 9 november 2015.


Svenska Minestos VD Anders Jansson en av huvudtalarna på globala marina energiindustrins konferens Ocean Energy Europe 2015

Ocean Energy Europe 2015 samlar 500 stycken regeringsföreträdare, EU-kommissionärer och företrädare för den globala marina energiindustrin i Dublin som skall diskutera branschens utmaningar och möjligheter. Marin energi, som sannolikt är världens största enskilda energikälla och därtill förnybar, spås bli den snabbast växande sektorn inom hela energisektorn de kommande 20 åren.


Minesto ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Styrelsen i Minesto har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till allmänheten i Sverige på 95 miljoner kronor.


33 miljoner kronor från KIC InnoEnergy: Stort internationellt intresse för att investera i Minesto

Nordens största miljöteknikföretag inom marin energi, Minesto, attraherar ännu fler internationella investerare. Efter att nyligen ha tagit in drygt 120 miljoner kronor från de europeiska regionala utvecklingsfonderna, får man nu ytterligare 33 miljoner kronor från den europeiska investerargruppenen KIC InnoEnergy. Minesto är världsledande inom förnybar marin energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.


Wales regering investerar 122 miljoner kronor av EU-fonder i svenska Minesto för att bygga marina kraftverk i Wales

Svensk teknik får nyckelroll när Storbritannien och Wales vill stärka positionen som världsledande inom marin förnybar energi:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted