47 miljoner till Minestos teknologi Deep Green

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto har ihop med åtta partners erhållit 47 miljoner kronor för att vidareutveckla teknologin i Deep Green i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon 2020.


Another EUR 5.1 million to Minesto's Deep Green technology

Leading marine renewable energy company Minesto, has together with eight partners received EUR 5.1 million, to develop the Deep Green technology within a project named PowerKite. The project will be financed through EU Horizon 2020.


Handel inleds i Minesto TO1 teckningsoptioner den 25 november

I samband med noteringen av Minestos aktier på First North vid Nasdaq Stockholm genomfördes en nyemission av aktier och teckningsoptioner (TO1). Totalt antal utestående TO1 är 26 302 587.


Minesto inleder strategiskt samarbete med Schottel Hydro

Nordens ledande företag inom marin energi, Minesto, inleder ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro. Samarbetet syftar till att förse Minesto med ett komplett turbin- och generatorpaket under 2016 och 2017. "Det här är ett viktigt och strategisk partnerskap på tekniksidan med en världsledande aktör inom marin teknik, som säkerställer både kvalitet och prestanda för vårt tidvattenkraftverk, Deep Green", säger Minestos vd , Anders Jansson.


Minesto enters technology partnership with Schottel Hydro

Nordic marine energy leader Minesto has entered into a technology partnership with German tidal turbine manufacturer Schottel Hydro. The objective is to supply Minesto with hydrokinetic turbine components in 2016 and 2017. "This is a strategic technology partnership with one of the world leaders in underwater technology, ensuring the quality and performance of our marine power plant, Deep Green", said Minesto's CEO, Anders Jansson. 


Minesto rapporterar förändring i antal utestående aktier

I samband med det nu avslutade erbjudandet riktat till professionella investerare tecknades totalt 7 381 623 units. Erbjudandet är nu stängt. Det innebär att ytterligare 394 516 units har tecknats jämfört med det antal som tidigare kommunicerats.


Minestos VD Anders Jansson inför klimatmötet i Paris - "Marin energi kan bli en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi"

Världshaven är antagligen världens största outnyttjade förnybara energikälla. Marin energi förväntas bli den snabbast växande klimatneutrala energikällan de kommande 20 åren.
- Marin energi kan utgöra en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi. Det är hög tid att svenska politiker inser hur stor denna sektor kommer att bli och höjer ambitionsnivån inför det stundande COP21 i Paris, menar Minestos VD, Anders Jansson.


Delårsredogörelse Juli - September 2015

SAMMANDRAG 
SEK (Tkr)

   JUL-SEP 2015  JUL-SEP 2014  JAN-SEP 2015 JAN-SEP 2014 
Nettoomsättning 0 50 0 50
Rörelseresultat -4 288 -3 125 -12 868 -8 140
Resultat efter skatt -4 393 -2 372 -11 974 -6 782
Rörelsens kassaflöde -1 349 1 517 448 3 039


Minesto tillförs 145 MSEK och får ca 2500 nya aktieägare

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto tillförs 145 MSEK, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och erhåller drygt 2500 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen till allmänheten i Sverige samt den emission som genomförs till professionella investerare. Planerad första dag för handel med Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm är den 9 november 2015.


Svenska Minestos VD Anders Jansson en av huvudtalarna på globala marina energiindustrins konferens Ocean Energy Europe 2015

Ocean Energy Europe 2015 samlar 500 stycken regeringsföreträdare, EU-kommissionärer och företrädare för den globala marina energiindustrin i Dublin som skall diskutera branschens utmaningar och möjligheter. Marin energi, som sannolikt är världens största enskilda energikälla och därtill förnybar, spås bli den snabbast växande sektorn inom hela energisektorn de kommande 20 åren.


Minesto ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt

Styrelsen i Minesto har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm samt att genomföra en nyemission till allmänheten i Sverige på 95 miljoner kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted