Midsummer undersöker möjligheterna att emittera gröna obligationer i syfte att accelerera tillväxten och försäljningen av sina innovativa solenergiprodukter

[Stockholm, Sverige, 26 mars, 2019.] För att möta den ökande efterfrågan från huvudsakligen den amerikanska marknaden undersöker Midsummer AB (publ) ("Midsummer"), det snabbväxande ledande svenska solenergibolaget, möjligheterna att emittera icke säkerställda gröna obligationer om upp till 500 MSEK [53.8 MUSD; 47.6 MEUR] och publicerar sitt Gröna Ramverk. Emissionslikviden kommer att nyttjas för investeringar i en utökad produktionskapacitet för DUO-maskiner, utökade investeringar i forskning och utveckling samt för att stärka bolagets försäljningskanaler mot slutkund.

Det ledande svenska solenergiteknikbolaget Midsummer rapporterade en omsättning om 244 MSEK och ett EBITDA om 57 MSEK för 2018. Försäljningstillväxten för perioden 2014-2018 (CAGR) uppgick till 97 procent. Under 2018 erhöll Midsummer kundorder om 265 MSEK. Den starka marknadsutvecklingen under 2018 var primärt driven av en ökad efterfrågan för Midsummers innovativa produkter på den amerikanska marknaden.

För att kapitalisera på den starka utvecklingen har Midsummer mandaterat DNB Markets och Nordea som finansiella rådgivare och arrangörer för en potentiell fyraårig, SEK denominerad, senior icke säkerställd grön obligationsemission. Den gröna obligationen kommer att ha ett ramverk om 500 MSEK. Nettolikviden från emission kommer att nyttjas i enlighet med det gröna ramverket daterat den 22 mars 2019, inklusive (i) produktion och distribution av solcellspaneler och solceller, (ii) produktion tillverkningsutrustning för solcellspaneler och (iii) forskning och utveckling av solcellspaneler, solceller och tillverkningsutrustning för solcellspaneler och solceller. För att konfirmera att det gröna ramverket är i linje med 2018 års upplaga av 'ICMA Green Bond Guidelines' har Midsummer engagerat Sustainalytics att tillhandahålla en 'Second Party Opinion'. DNB Markets och Nordea har agerat rådgivare för ramverket.

Omfattande global potential för byggnadsintegrerade solceller

- Midsummer är den ledande aktören för utveckling och utbud av energieffektiva tunnfilmssolceller som är idealt anpassade för den starkt växande marknaden för urbana byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Taget i beaktande den kraftigt ökande efterfrågan för våra lösningar och den alltjämt starka globala potentialen för BIPV, önskar vi att accelerera vår produktionskapacitet, försäljningskanaler och tillväxt i syfte att snabbare och i en större skala möjliggöra installation av stora volymer av flexibla solcellspaneler i de av oss utvalda marknaderna, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

- Detta innebär en vidareutveckling av vår affärsmodell från att huvudsakligen ha inkluderat försäljning av produktionsutrustning till att också inkludera en signifikant utökad egen produktion av solcellspaneler för slutkunden samt etablerandet av ett nätverk av kontraktstillverkare.

Midsummers DUO-system har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla tunnfilmssolceller i världen. Midsummer är idag ledande i världen om att kunna producera lätta, böjbara och robusta solpaneler med hög energieffektivitet.

För bilder på CIGS tunnfilmssolceller och Midsummers tillverkningsutrustning, vänligen besök http://midsummer.se/press/media-gallery eller kontakta Mr Lindström.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 26 mars 2019

Midsummer publicerar årsredovisning för 2019

Midsummers årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns från och med idag tillgäglig på Midsummers hemsida samt bifogad till detta pressmeddelande.


Midsummer säljer första produktionslinan under ramavtalet med ryska Rusnano

Solenergiföretaget Midsummer har mottagit en ny order för en produktionslina från ryska Nanotechnology and Nanomaterials Center of the Republic of Mordovia. Ordern är den första inom ramavtalet med Rusnano Group som presenterades i september 2019. Ordervärdet för denna typ av produktionslina uppgår normalt till mellan 3,5 MUSD och 5 MUSD och även denna produktionslina ligger inom detta intervall.


Midsummer lanserar nya produktsidor för produkterna Wave och Slim

Solenergiföretaget Midsummer lanserar nya och användarvänliga produktsidor på midsummersolarroofs.se i syfte att tillgodose kundernas snabbt ökande intresse för moderna takprodukter med integrerade solpaneler. De nya produktsidorna innehåller detaljerad produktinformation som underlättar för kunden att göra ett bra val utifrån sin egen bostad.


Midsummer anställer Business Development Manager med fokus på europeiska marknaden

Solenergiföretaget Midsummer växlar upp arbetet med affärsutveckling och anställer Jarno Montella som Business Development Manager med fokus på Europeisk tillväxt. Jarno kommer senast från rollen som verkställande direktör på Hanergys Italienska dotterbolag.


Midsummer ABs bokslutskommuniké 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2019. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 184,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -23,1 miljoner kronor. Bolaget har under det fjärde kvartalet bland annat invigt en ny forsknings- och utvecklingsanläggning tillsammans med en ny produktionslina för integrerade solcellstak, mottagit ny order på två DUO-system från europeisk kund samt gjort en första installation av solpanelen Wave.


Osynliga solpaneler installerade på tak i Järfälla

Under december gjordes den första installationen av Midsummers och Benders solpaneler, Bender SunWave, på ett kedjehustak i Järfälla utanför Stockholm. "Vet man inte om det, går det inte att se att det är solpaneler på taket"Midsummer offentliggör finansiell kalender för redovisningsåret 2020

Midsummer har nu fastställt sin finansiella kalender för redovisningsåret 2020.


Ny maskinorder till Midsummer från europeisk kund

Solenergiföretaget Midsummer mottar ny order på två DUO-system från europeisk kund. Ordervärdet för två DUO-system uppgår normalt till mellan 7 MUSD och 10 MUSD. Denna order ligger inom detta intervall.


Midsummer receives new machine order from European customer

[Stockholm, Sweden, December 4, 2019.] Swedish solar energy technology leader Midsummer receives new order for two DUO systems from European customer. Normal order value for two DUO systems stretches from 7 MUSD to 10 MUSD. The current order value is within this range.


Valberedning utsedd inför Midsummers årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2020 har nu utsetts. Årsstämman avses hållas i Järfälla den 4 juni 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted