Midsummer i samarbete med ryska teknikjätten Rusnano

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer har ingått ett ramavtal med den ryska statligt ägda teknikjätten Rusnano Group. Målet är att utveckla marknaden för kiselfria flexibla solceller i Ryssland och den Eurasiska unionen.

Solenergiföretaget Midsummer har tecknat ett ramavtal med Rusnano-gruppen och dess fond för infrastruktur och utbildningsprogram. Rusnano avser att använda Midsummers avancerade teknik för att främja och utveckla tillverkningen av lätta och flexibla solpaneler för att skapa produktion och produktutveckling i Ryssland och i andra länder i Eurasian Economic Union (Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan).  Midsummer kommer även att köpa delar av den ryska produktionen för att distribuera den vidare världen över.

- Vi är väldigt glada över att ingå detta avtal med ett så prestigefyllt och visionärt företag som Rusnano. Detta öppnar en helt ny marknad för vår avancerade tillverkningsutrustning för lätta, flexibla, robusta och energieffektiva tunnfilmssolceller, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

- Vårt DUO-system har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen. Vi är särskilt imponerade av Rusnanos fokus på byggnadsintegrerade möjligheter för tunnfilmssolcellsteknologin, en vision som vi delar, avslutar Sven Lindström.

Midsummer, Vestas och Fortum

Rusnano är ett statligt ägt aktiebolag som är etablerat som en $5B Private Equity and Venture Capital Evergreen Fund av Rysslands regering och som syftar till att kommersialisera utvecklingen inom nanoteknologi. Andra nordiska energiföretag som samarbetar med Rusnano är Danmarks Vestas och Fortum i Finland.

- Marknaden för flexibla solpaneler designade för att installeras på byggnader under uppbyggnad och på befintliga strukturer är för närvarande en av de snabbast växande marknaderna inom energibranschen. Flera forskargrupper och företag i Europa och USA har gjort genombrott inom PV-teknik under senare år, genombrott som har gjort det möjligt att installera solpaneler på platser där vi inte tidigare kunnat göra det - på outnyttjade tak, fasader och fönster. Vi utvecklar systematiskt kiselfria, flexibla solpaneler i Ryssland, på det enda sättet som är möjligt - först överför vi tekniken lokalt, sedan uppgraderar vi tekniken och ökar produktionsvolymen för att möta kraven på den växande marknaden, inklusive exportmarknaden och export till Midsummer, säger Ruslan Titov, vice VD för FIEP Rusnano.

Minimalt koldioxidavtryck

Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler, t.ex. jämfört med solpaneler av kiselsolceller och glas, vilket har bekräftats av livscykelanalyser utförda av oberoende miljöanalysföretag. Ett allt större fokus inom förnybar energi riktas nu mot det totala koldioxidavtrycket, d v s inte enbart den mängd energi som slutprodukten konsumerar och producerar utan även mängd och typ av energi som krävs för tillverkning och drift av produkten - en diskussion som har exploderat när det gäller bl. a eldrivna fordon. Midsummers flexibla tunnfilmssolceller har ett koldioxidavtryck på endast 1/10 av vad solpaneler med kiselsolceller och glas har.

2019-09-11

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer

Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: https://midsummer.se 

Om RUSNANO

RUSNANO Joint-Stock Company grundades i mars 2011 genom omorganisation av det statliga företaget Russian Corporation of Nanotechnologies. JSC RUSNANO bidrar till genomförandet av den statliga politiken för utveckling av nanoteknisk industri genom att investera direkt och genom investeringsfonder i ekonomiskt effektiva högteknologiprojekt som tillhandahåller utveckling av nya produktions-anläggningar i Ryssland. Dess huvudsakliga investeringsfokus ligger inom elektronik, optoelektronik och telekommunikation, sjukvård och bioteknik, metallurgi och metallbearbetning, energi, maskinteknik och instrumenttillverkning, konstruktion och industrimaterial, kemikalier och petrokemikalier. 100 procent av RUSNANOs aktier är statligt ägda. Tack vare RUSNANOs investeringar finns det för närvarande 97 fabriker och FoU-centra öppna i 37 regioner i Ryssland. JSC RUSNANO har gjort vinst under de senaste fyra åren.

Fonden för infrastruktur och utbildningsprogram främjar innovativ utveckling av den ryska ekonomin inom nanoteknologi och relaterade högteknologiska sektorer i ekonomin. Fonden är det enda institutet för innovativ infrastrukturutveckling av högteknologisk industri i Ryssland. Fonden fokuserar på infrastrukturen för nanoteknologi, personalresurser för de nya industrierna, marknadsföring av innovativa produkter, lagstiftningsramen för innovation, popularisering av teknik och nano-aktiverade produkter. Mer än 600 djuptekniska materialbaserade nystartade företag utvecklas med fondinvesteringar inom flera teknologidomäner. Fonden är en del av Rusnano Group. https://en.rusnano.com/about/fiep

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:00 CET den 11 september 2019.

Ökad effekt på Midsummers solceller

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har ytterligare utvecklat sina världsledande solceller genom att öka radien på den rundade cellen från 90 till 100 millimeter. Det minskar den outnyttjade arean av modulen från åtta till enbart två procent, och därmed ökar effekten (W) med sex procent per yta utan ökade produktionskostnader.


Increased effect on Midsummer's solar cells

[Stockholm, Sweden, September 18, 2019.] Midsummer, one of the world's leading developers and suppliers of advanced thin film building integrated solar solutions has developed its world-leading solar cells by increasing the radius of the rounded cell from 90 to 100 millimeters. This reduces the unutilized area of the module from eight to just two percent, thus increasing the power (W) by six percent per area without increasing production costs.


Midsummer i samarbete med ryska teknikjätten Rusnano

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer har ingått ett ramavtal med den ryska statligt ägda teknikjätten Rusnano Group. Målet är att utveckla marknaden för kiselfria flexibla solceller i Ryssland och den Eurasiska unionen.


Midsummer signs with tech giant Rusnano

[Stockholm, Sweden, and Moscow, Russia, September 11, 2019.] Midsummer of Sweden, one of the world's leading developers and suppliers of advanced thin film building integrated solar solutions and Sunflare Manufacturing are happy to welcome the Rusnano Group to the Midsummer family.  Midsummer has entered into a Frame Agreement with the Russian government-owned technology giant Rusnano Group to develop the non-silicon flexible photovoltaics market in Russia and the Eurasian Union.


Midsummer ringer åter öppningsklockan vid Nasdaq Stockholm

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer har återigen ringt öppningsklockan på Nasdaq Stockholm och börjat handla med sin gröna obligation noterad på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.


Solar energy technology leader Midsummer rings opening bell at Nasdaq Stockholm once again

Solar energy technology leader Midsummer one of the world's leading developers and suppliers of advanced solar solutions, has once again rung the opening bell at Nasdaq Stockholm and started the trading for its Green Bond listed on the Sustainable Bond List of Nasdaq Stockholm.


Midsummer AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

Midsummer AB (publ) ("Midsummer") emitterade den 25 april 2019 ett grönt obligationslån om 200 miljoner kronor ("Obligationslånet").


Midsummer AB (publ) publishes a prospectus and applies for admission to trading of bonds on the Sustainable Bond List of Nasdaq Stockholm

Midsummer AB (publ) ("Midsummer") issued on 25 April 2019 a green bond in an amount of SEK 200 million (the "Bond").


Midsummer ABs delårsrapport för första halvåret 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2019. Midsummer uppvisar under det första halvåret en nettoomsättning på 133,4 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 11,0 miljoner kronor. Bolaget har under det andra kvartalet 2019 bland annat inlett ett samarbete med Sveriges största tillverkare av takpannor Benders och dess nya vågiga solpanel och ökat antalet medarbetare till över 100.


Midsummer tidigarelägger publicering av Q2-rapport

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari-juni 2019 till fredagen den 16 augusti istället för fredagen den 23 augusti som tidigare kommunicerats.


Första installationen genomförd i Kivik av Midsummers nya förbättrade integrerade solcellstak

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummers nya och smalare energiproducerande plåttak "Midsummer solar roofs" har framgångsrikt installerats på ett hustak i Kivik, Skåne. Det är den första installationen i landet av det nya taket. Taket är ett vackert falsat plåttak som är integrerat med Midsummers tunnfilmssolpaneler och med en hög effekt.


Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma

Vid Midsummer ABs (publ) årsstämma den 28 maj 2019 fattades följande beslut:


Midsummer erhåller gott betyg för miljöfokus i Sustainalytics ESG Risk Rating

Sustainalytics, en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering (Environmental, Social and Governance), samt forskning och analys av bolagsstyrning, placerar det svenska solenergiföretaget Midsummer i topp av halvledarföretag i världen tack vare företagets miljöfokus.


Förslag till ny styrelse samt ny huvudansvarig revisor

De större aktieägarna i Midsummer AB (publ) meddelar att Eva Kristensson föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 28 maj 2019. Vidare föreslås omval av Jan Lombach, ordförande, Sven Lindström, Liang Gao och Philip Gao som ledamöter. Hans Lindroth har undanbett sig omval.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär