Midsummer ABs delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. För årets första nio månader uppvisar Midsummer en orderingång på knappt 192 miljoner kronor, intäkter på 165 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 30,7 miljoner kronor.

Midsummers intäkter för det tredje kvartalet var knappt 62 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på 11,3 miljoner kronor. För årets första nio månader blev omsättningen 165,1 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var drygt 18 procent för såväl Q3 som för Q1-Q3.

Dessa siffror kan jämföras med helåret 2017, då Midsummer omsatte 115 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 25 miljoner kronor (Midsummer gjorde inga delårsrapporter 2017 då företaget noterades på Nasdaq First North Stockholm först i juni 2018.)

  • Midsummers lyckas göra ett starkt resultat för det tredje kvartalet, trots vår fortsatt snabba tillväxt. Vi ser en fortsatt stort globalt intresse för våra innovativa lösningar för produktion av tunnfilmssolceller och för byggnadsintegrerade solpaneler generellt.
  • Expansionen av vår organisation fortsätter om än i något mindre takt. Under Q3 har vi fokuserat på att förstärka vårt underleverantörsnätverk för att kunna säkerställa en utökad produktionskapacitet utan att för den skull öka antalet anställda proportionerligt., säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB.
  • Det är oerhört tillfredställande att se att våra kunder nu börjar utveckla produkter med egenskaper unika för vår teknologi. Detta öppnar en marknad som potentiellt är mycket större än dagens marknad för solenergi.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden:

  • Nettoomsättningen för de nio första månaderna 2018 blev 165 135 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 115 009 TSEK för helåret 2017. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2018 blev 61 878 TSEK.
  • Rörelseresultatet för de nio första månaderna 2018 blev 30 713 TSEK, vilket kan jämföras med 25 002 TSEK för helåret 2017. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 blev 11 263 TSEK.
  • Midsummer fick en uppföljningsorder på produktionsutrustning hos befintlig kund för utökad produktionskapacitet. Ordervärde cirka 30 MSEK.
  • Den totala orderingången för de nio första månaderna 2018 var 191 669 TSEK, och orderboken den 30:e september var på 45 102 TSEK.
  • Midsummer har under det tredje kvartalet anställt 12 nya medarbetare.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018 väntas offentliggöras den 22 mars 2019.

Presentation av delårsrapport - pressinbjudan
Midsummers presentation av delårsrapporten sker idag kl. 10.15 -10.45 på G&W Småbolagsfrukost på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Anmälan till G&W Småbolagsfrukost sker på: https://financialhearings.com

Live-streaming av presentationen
Presentationen kommer även att live-streamas på: https://tv.streamfabriken.com/2018-11-15-midsummer

För bilder, vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery

15 november 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV) för tillämpning av tunnfilmssolceller på byggnader (integrerade i tak, fasader mm).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers patenterade teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (PUBL) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 15 november 2018.

Midsummer lanserar ny solpanel exklusivt för Sveriges populäraste takpanna från Benders

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer lanserar en ny solpanel exklusivt för Sveriges populäraste takpanna Palema från Benders. Den nya solpanelen kan monteras på befintliga och nya Benderstak. Solpanelen tillverkas av Midsummer i Järfälla och kommer att säljas av Benders.


Midsummer launches new energy producing roof tile exclusively for Sweden's most popular shingle from Benders

[Stockholm, Sweden, May 21, 2019.] Leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions Midsummer today announced the launch of a solar panel exclusively developed for Sweden's largest manufacturer of roof tiles, Benders, and its most popular Palema model.


Midsummer ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar Midsummer en nettoomsättning på 18,68 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -4,94 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget fokuserat arbetat med att ta fram ett nytt erbjudande till sina maskinkunder, med mer fördelaktiga betalningsvillkor, finansierat av den gröna obligation som emitterades i april 2019.


Midsummers årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig

Midsummer AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.midsummer.se


Midsummer lanserar CSR-projekt i Zimbabwe

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har beslutat att stödja ett välgörenhetsprojekt inom utbildning på den zimbabwiska landsbygden. I samarbete med Paul & Eszter Karaszi Education Foundation kommer Midsummer att utrusta en skolbyggnad nära Bulawayo i södra Zimbabwe med ett fullständigt modernt solenergisystem.


Kallelse till årsstämma i Midsummer AB

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 ("Midsummer"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Inregistrering inleds kl. 16.00.

Fabriksvisning och i anslutning därtill lättare förtäring erbjuds med start kl. 16.00.


Midsummer emitterar sin första gröna obligation

Den ledande utvecklaren och leverantören av avancerade tekniska lösningar för solenergi Midsummer AB ("Midsummer") emitterar sin första gröna obligation.


Midsummer issues its first Green Bond

[Stockholm, Sweden, April 12, 2019.] The leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions Midsummer AB (publ) ("Midsummer") issues its first Green Bond.


Lansering av nytt solcellstak - Midsummer storsatsar på produktion och försäljning av solpaneler till slutmarknaden

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer erbjuder fr o m idag det energiproducerande plåttaket "Midsummer solar roofs" till den nordiska marknaden. "Midsummer solar roofs" är ett vackert falsat plåttak som är integrerat med Midsummers tunnfilmssolpaneler och med en hög effekt. Lanseringen av taket är en del av Midsummers nya strategi att sälja solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare, utöver företagets kärnverksamhet tillverkning av produktionsutrustning.


Midsummer moves into the customer market for solar panels with new BIPV metal sheet solar roof

[Stockholm, Sweden, April 5, 2019.] Swedish solar energy technology leader Midsummer, today launches its new energy producing metal sheet roof "Midsummer solar roofs". This signals a broader effort to expand from mainly selling production equipment for thin film solar panels into the end market for solar panels for various roofs, facades, vehicles etc through in-house production and via contract manufacturers.


Midsummers grundare Sven Lindström erhåller utmärkelse som svensk teknikbyggare av rang

Sven Lindström, grundare av och VD för det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer har erhållit utmärkelsen THINGS Wall of Fame som varje år delas ut till en person som har byggt ett stort svenskt teknikföretag.


Midsummer undersöker möjligheterna att emittera gröna obligationer i syfte att accelerera tillväxten och försäljningen av sina innovativa solenergiprodukter

[Stockholm, Sverige, 26 mars, 2019.] För att möta den ökande efterfrågan från huvudsakligen den amerikanska marknaden undersöker Midsummer AB (publ) ("Midsummer"), det snabbväxande ledande svenska solenergibolaget, möjligheterna att emittera icke säkerställda gröna obligationer om upp till 500 MSEK [53.8 MUSD; 47.6 MEUR] och publicerar sitt Gröna Ramverk. Emissionslikviden kommer att nyttjas för investeringar i en utökad produktionskapacitet för DUO-maskiner, utökade investeringar i forskning och utveckling samt för att stärka bolagets försäljningskanaler mot slutkund.


Midsummer contemplates Green Bond to accelerate growth and sales of its innovative solar energy products

[Stockholm, Sweden, March 26, 2019.] Faced with increasing demand from mainly the US market, fast-growing Swedish solar energy technology leader Midsummer AB (publ) ("Midsummer") contemplates the issue of up to SEK 500m [USD 53.8m; EUR 47.6m] green senior unsecured bond and announces its Green Bond Framework. The funds will be used to facilitate investments in DUO production capacity, increase R&D and strengthen the company's sales channels to end consumers.


Midsummer ABs bokslutskommuniké för 2018

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2018. För 2018 uppvisar Midsummer intäkter på 218 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 36 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 265 miljoner kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär