Midsummer ABs bokslutskommuniké 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2019. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 184,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -23,1 miljoner kronor. Bolaget har under det fjärde kvartalet bland annat invigt en ny forsknings- och utvecklingsanläggning tillsammans med en ny produktionslina för integrerade solcellstak, mottagit ny order på två DUO-system från europeisk kund samt gjort en första installation av solpanelen Wave.

Midsummer uppvisar en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2019 på 28,8 MSEK. Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 184,5 MSEK. Koncernens rörelseresultat för 2019s sista tre månader blev -16,0 MSEK. Motsvarande siffra för hela året blev -23,1 MSEK.

I samband med halvårsrapporten 2019 ändrade Midsummer redovisningsprinciper från K3 till IFRS, vilket gör att principen för intäktsföring skiljer sig jämfört med tidigare finansiella rapporter. Omräknat till RFR 2 gjorde bolaget under 2018 ett rörelseresultat på +12,2 MSEK med en nettoomsättning på 178,4 MSEK, men detta är således inte direkt jämförbart med dagens siffror.

Det negativa resultatet i det fjärde kvartalet beror på lägre intäkter från maskinförsäljning jämfört med föregående år, samtidigt som kostnaderna har ökat i samband med produktionsstarten av Midsummers nya produktionslina för solpaneler. Dollarns försvagning under det fjärde kvartalet gav även en resultatpåverkan om -5,5 MSEK på kvartalet, då avtalstillgångarnas värde i kronor minskade med detta belopp.

VD Sven Lindström kommenterar:
"Ett uppskattat evenemang med astronaut Christer Fuglesang som särskild gäst invigde både det fjärde kvartalet och den nya forsknings- och produktionsanläggningen för solpaneler i våra lokaler i Järfälla. Här har vi också rampat upp produktionen för att möta den stora efterfrågan på Midsummers solpaneler som överraskat oss på ett positivt sätt. Samtidigt som vi utökar antalet skift på plats i Järfälla står det klart att vi är i behov av mer produktionskapacitet i Europa.

Därför kändes det mycket bra att i december få offentliggöra den första affären baserad på vår gröna obligation. Den europiska kunden köpte två DUO-system som kan väntas börja förse Midsummer med solpaneler kring årsskiftet 2020-2021. En mindre del av denna maskinförsäljning intäktsfördes under Q4 2019, men den största delen kommer att intäktsföras under 2020.

Produktion i Sverige och Europa är vägen att gå
Allt sedan utgivningen av den gröna obligationen har Midsummer haft en plan om att vid behov köpa delar av våra maskinkunders produktion som komplement till vår egna produktion i Järfälla. I början av januari besökte jag flera maskinkunder i Kina som bekräftade att de kunde börja leverera solpaneler till oss som en del i att möta våra omedelbara behov. Dessa leveranser, som var planerade till början av februari, är för tillfället fördröjda på grund av det nya corona-viruset.

Midsummer har länge identifierat uppbyggnaden av en produktion i Sverige och Europa som den hållbara och självklara vägen att gå för hela marknaden. Även om ovanstående försening påverkar oss ytterst marginellt stärker de generella effekterna av corona-viruset oss än mer i den uppfattningen.

Iögonfallande osynliga solpaneler
Sedan början av 2020 har vi sett ett exponentiellt ökat intresse för våra solcellslösningar som beaktar både design och funktionalitet. Detta märks bland annat i ökat antal förfrågningar på vår hemsida midsummersolarroofs.se och starkt redaktionellt genomslag i flertalet nationella och internationella medier. För att möta detta ökade intresse jobbar vår säljorganisation på högvarv och kommer inom kort växa ytterligare. Ett annat härligt bevis upplevde vi under vår medverkan på eCar Expo Stockholm i början av februari där vår monter var fylld till bredden av intresserade besökare från öppning till stängning. Störst uppmärksamhet fick vår vågiga solpanel Midsummer Wave, som integreras i vanliga takpannor och därmed skapar ett i princip onsynligt intryck.

Utöver att stärka säljorganisationen siktar vi under året även på att bygga upp en organisation för certifierade installatörer som kan hjälpa våra egna installatörer. Allt som en del i att förenkla ytterligare för våra solpanelskunder och fortsätta etablera Midsummer som det självklara valet för alla som vill ha solpaneler som både är exklusivt snygga, klimatsmart hållbara och smidiga att installera."

Viktiga händelser oktober - december 2019 

  • Midsummer inleder forsknings- och utvecklingsanläggning samt ny produktionslina i anläggningen i Järfälla.
  • Ökad effekt på Midsummer Solar Roofs
  • Maskinorder från europeisk kund på två DUO system
  • Institutioner och styrelseordförande förvärvar aktier av Midsummers grundare
  • Första installationen av solpanelen Wave

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Finansiella Rapporter.

Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 19 februari 2020.

Kontaktperson:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
Epost: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

Midsummer publicerar årsredovisning för 2019

Midsummers årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns från och med idag tillgäglig på Midsummers hemsida samt bifogad till detta pressmeddelande.


Midsummer säljer första produktionslinan under ramavtalet med ryska Rusnano

Solenergiföretaget Midsummer har mottagit en ny order för en produktionslina från ryska Nanotechnology and Nanomaterials Center of the Republic of Mordovia. Ordern är den första inom ramavtalet med Rusnano Group som presenterades i september 2019. Ordervärdet för denna typ av produktionslina uppgår normalt till mellan 3,5 MUSD och 5 MUSD och även denna produktionslina ligger inom detta intervall.


Midsummer lanserar nya produktsidor för produkterna Wave och Slim

Solenergiföretaget Midsummer lanserar nya och användarvänliga produktsidor på midsummersolarroofs.se i syfte att tillgodose kundernas snabbt ökande intresse för moderna takprodukter med integrerade solpaneler. De nya produktsidorna innehåller detaljerad produktinformation som underlättar för kunden att göra ett bra val utifrån sin egen bostad.


Midsummer anställer Business Development Manager med fokus på europeiska marknaden

Solenergiföretaget Midsummer växlar upp arbetet med affärsutveckling och anställer Jarno Montella som Business Development Manager med fokus på Europeisk tillväxt. Jarno kommer senast från rollen som verkställande direktör på Hanergys Italienska dotterbolag.


Midsummer ABs bokslutskommuniké 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2019. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 184,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -23,1 miljoner kronor. Bolaget har under det fjärde kvartalet bland annat invigt en ny forsknings- och utvecklingsanläggning tillsammans med en ny produktionslina för integrerade solcellstak, mottagit ny order på två DUO-system från europeisk kund samt gjort en första installation av solpanelen Wave.


Osynliga solpaneler installerade på tak i Järfälla

Under december gjordes den första installationen av Midsummers och Benders solpaneler, Bender SunWave, på ett kedjehustak i Järfälla utanför Stockholm. "Vet man inte om det, går det inte att se att det är solpaneler på taket"Midsummer offentliggör finansiell kalender för redovisningsåret 2020

Midsummer har nu fastställt sin finansiella kalender för redovisningsåret 2020.


Ny maskinorder till Midsummer från europeisk kund

Solenergiföretaget Midsummer mottar ny order på två DUO-system från europeisk kund. Ordervärdet för två DUO-system uppgår normalt till mellan 7 MUSD och 10 MUSD. Denna order ligger inom detta intervall.


Midsummer receives new machine order from European customer

[Stockholm, Sweden, December 4, 2019.] Swedish solar energy technology leader Midsummer receives new order for two DUO systems from European customer. Normal order value for two DUO systems stretches from 7 MUSD to 10 MUSD. The current order value is within this range.


Valberedning utsedd inför Midsummers årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma 2020 har nu utsetts. Årsstämman avses hållas i Järfälla den 4 juni 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted