Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Uppdatering fusionsprocess

Arbetet att förbereda för den sedan tidigare aviserade fusionen mellan Arbona AB (publ) "Arbona" och Mertiva AB (publ) "Mertiva" fortgår. Fusionsplanen har godkänts av styrelserna i både Arbona och Mertiva samt skickats in till Bolagsverket för registrering.

Beslut om fusionen kommer dock inte att kunna tas upp på ordinarie stämma den 30 juni, utan på en extra stämma som i enlighet med aktiebolagslagen kap 23 §15 får hållas tidigast 4 veckor efter att fusionsplanen har registrerats och kungjorts av Bolagsverket. Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer därför att skickas ut så snart fusionsplanen är registrerad och kungjord hos Bolagsverket.

Under förutsättning att aktieägarna på dessa extra stämmor fattar beslut om fusionen, så beräknas det därefter ta ca 3 månader att erhålla tillstånd från Bolagsverket att genomföra fusionen.

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

[email protected]

0708-247048

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic SME (kortnamn: MERT A).

Mer information finns på www.mertiva.se.DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted