Milestone 2 i Sanofiaffären och ersättningskrav från Sanofi

Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen.

Ersättningskravet från Sanofi har uppstått på grund av att Sanofi har blivit kontaktade av en individ som hävdar att denne har aktier i Protein Sciences som inte har varit registrerade i aktieboken. Individen har inte fått någon ersättning för dessa aktier vid Sanofis förvärv av Protein Sciences. Enligt de rådgivare som representerar Protein Sciences tidigare aktieägare så hävdar individen nu rätt till substantiella belopp. Mertiva har ingen information om hur stora dessa belopp är. På grund av situationen som har uppkommit så innehåller Sanofi milestonebetalningen och har placerat beloppet motsvarande milestonebetalningen i escrow tills vidare.

All information ovan har lämnats till Mertiva av de rådgivare som representerar Protein Sciences tidigare aktieägare i samband med Sanofiaffären. Mertiva återkommer till aktiemarknaden med ytterligare information, så snart något ytterligare framkommer.

27 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
[email protected]
0708-247048

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om Mertiva
 
Mertiva AB är ett investeringsföretag.
Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).
Mer information finns på www.mertiva.se.

Nerladdningsbara filerDELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted