Kommuniké från årsstämma i Mertiva AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (omval).

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är fortsatt den auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Såsom tidigare har pressmeddelats, så behandlades frågan om beslut om fusion med Arbona AB (publ) inte på denna ordinarie bolagsstämma, utan kommer istället att behandlas på en kommande extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

[email protected]

0708-247048

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic SME (kortnamn: MERT A).

Mer information finns på www.mertiva.se.DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted