Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences

Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare. Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Informationsbrevet innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna i bolaget och finns att läsa nedan.

Protein Sciences har tidigare beslutat att man inte vill låta publicera sina oreviderade kvartalssiffror, varför kvartalssiffror alltså inte ingår i pressmeddelandet. För pressmeddelanden från Protein Sciences som publicerats under perioden hänvisas till Protein Sciences hemsida; http://www.proteinsciences.com.

Protein Sciences har sagt att man avser att distribuera informationsbrev kvartalsvis till sina aktieägare och de har godkänt att Mertiva publicerar dessa i detta format. När ett informationsbrev kommer avser Mertiva att lägga ut det via pressmeddelande och hemsidan så snart som möjligt.

Informationsbrevet i sin helhet bifogas.

26 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
[email protected]
0708-247048

Om Mertiva
Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted