Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.


Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences

Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare. Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Informationsbrevet innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna i bolaget och finns att läsa nedan.Information om kallelse till årsstämma i Mertiva

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med fredag den 21 april 2017.


Mertiva Bokslutskommuniké 2016

Perioden 1 juli 2016 - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,6 MSEK
 • Resultat per aktie var 0,0 SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 107,6 MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2016 uppgick till 5,8 SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2016 uppgick till 15,0 MSEK

Perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,9) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK

*Jämförelsetalen inom parantes visar föregående verksamhetsår, 16-månaders-perioden sep 2014-dec 2015. Bolaget har ändrat räkenskapsår.


Informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences

Protein Sciences Corporation (Protein Sciences) har distribuerat ett informationsbrev till sina aktieägare. Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Informationsbrevet innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna i bolaget och finns att läsa nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted