iZafes delårsrapport Q2, april - juni 2019

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG - KONCERNEN

 • OMSÄTTNING: 3 171 TSEK
 • ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST
 • NYA ABONNEMANG: 329 ST
 • MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • iZafe skrev ramavtal med Team Olivia. Uppdraget expanderade darmed fran att ha inkluderat endast ett bolag till att nu bli helhetsleverantor till samtliga 43 dotterbolag i koncernen Team Olivia.
 • Finjusteringar har gjorts i Dosellsystemet. Uppdateringen innebar att Dosell nu blivit annu sakrare for slutanvandaren.
 • iZafe beslutade om riktad nyemission och genomforde kvittning av fordran till ett varde av 4 MSEK.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • I samband med leveransen av de första Dosellapparaterna lanseras den tillhörande mobilapplikationen till Dosell på Appstore och Google Play. Genom appen kan användningen övervakas av vårdgivare, och på sikt även av anhöriga.
 • MediRätt tillsätter Tobias Johansson som ny försäljningschef och vice VD i koncernen. Han efterträder Klas Arvidsson vars konsultavtal löpte ut i slutet av februari.
 • MediRätts dottebolag iZafe tecknar nytt avtal och blir leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja Sverige (L&T).
 • Anders Segerström, Vd för MediRätts dotterbolag iZafe tar över som ny VD och koncernchef den 10e april. Samtidigt tillträder Carl Johan Merner som ny arbetande styrelseordförande.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling om leverans av personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm.
 • MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding.
 • MediRätts dotterbolag iZafe vinner en upphandling med Sala kommun om leverans av personlarm. Upphandlingen gäller ett ramavtal om cirka 150 personlarm där iZafe valdes som ensam leverantör.
 • Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI

 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar ett ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe ska inom ramen för avtalet erbjuda personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
 • MediRätts nuvarande styrelseordförande Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med ytterligare 20 000 aktier.
 • Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO.
 • Vid bolagsstämman den 10 april beslutas att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.
 • Anders Segerström blir ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group).
 • MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över.
 • MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
 • Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell.
 • MediRätt kontrakterar KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

VD HAR ORDET - TRYGGHET GENOM DIGITALISERING ÄR VÅR VISION

2019 års andra kvartal har präglats av hög intensitet och hög aktivitetsnivå. Avtal har tecknats med ett antal stora aktörer, så väl svenska som utländska.

En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för iZafe och vår läkemedelsrobot Dosell. Vi ser att intresset för Dosell har vuxit i rask takt i samband med att kännedomen ökat, och vi har successivt börjat leverera till testprojekt, samt börjat bygga relevanta kontakter på både kommunal och regional nivå i Sverige.

Dosell är inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan den fungerar 
även som ett nav i ett digitalt ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare. 
Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges 
i rätt dos, i rätt tid och till rätt person.

Under kvartalet tecknades ett avtal med en ledande italiensk vårdaktör, där Dosell kommer ingå som en strategisk komponent i vårdkonceptet Sempli Farma. Dosell sluter distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar, samtidigt som medicineringen kan kontrolleras, och relevant statistik och data kan erhållas. Att Dosell nu introducerats i Italien är inte bara glädjande, utan också ett första steg mot den globala marknaden.

Utvecklingen under kvartalet visar att vår strategi "att skapa en tryggare vardag för människor i hemmet, på väg till arbetet och på arbetsplatsen" ligger helt rätt i tiden. Vår målsättning är dock inte bara att skapa trygghet i vardagen, utan också att vara en drivande kraft i digitaliseringen av vårdtjänster som skapar trygghet.

Marknaden för Dosell är ansenlig. Endast i Sverige får idag fler än 200,000 patienter sin medicin dispenserad i färdiga dospåsar, men då sker distributionen manuellt. Dosell kan ersätta den manuella hanteringen och därigenom minska risken för felmedicinering, och samtidigt kan då betydelsefulla resurser inom sjukvården frigöras. Utöver de patienter som idag får sin medicin i dospåsar, sköter över 500 000 patienter sin medicinering i hemmet på andra sätt. Dessa patienter kan enkelt flyttas över och till Dosell, och de kan därmed få sitt läkemedel levererat, exakt enligt ordination, i dospåsar. Dosell fungerar globalt och kräver ingen avancerad IT-integration eller tekniska förkunskaper. 

Vår vision om att skapa en tryggare vardag för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga går hand i hand med sjukvårdens behov av att minska kostnaderna och av att undvika felmedicinering.

Inom affärsområdet personlarm har tillväxten varit stabil i antal abonnemang och kunder. Personlarm är fortfarande det affärsområde som säkrar den tillväxt som möjliggör fortsatt utveckling av innovativa och nya säkerhetslösningar.

Kostnaderna har ökat främst genom investeringar i produktutveckling, men även genom investeringar i personal, vilket är nödvändigt för att bygga en struktur som stödjer fortsatt tillväxt, framgångsrika affärer, bättre kundsupport och kompletta produkter.

iZafe är ledande experter på larmsystem och digitala trygghetsskapande tjänster. Vårt uppdrag är att överträffa kundernas förväntningar avseende kvalitet och resultat. Därför är kundnyttan ett av våra viktigaste strategiska mål.

Den feedback vi får från partners, samt från potentiella och befintliga kunder, lovar gott för bolagets fortsatta tillväxt, och bekräftar att vårt arbete gör skillnad för människor. Jag känner mig trygg i att vi bygger ett bolag som på sikt skall leva upp till inte bara våra kunder och våra partners högt ställda förväntningar, utan också till att våra aktieägare känner att vi skapar det värde de förväntar sig.

Kontakter

Anders Segerström, VD 
Mail: anders.segerstrom@izafe.se

iZafe Group AB (publ) 
iZafe AB 
Grev Turegatan 11A 
114 46 Stockholm

E-post: info@izafe.se 
investor.izafe.se

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Ytterligare information finns på investor.izafe.se.

Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-08-28 08:30 CEST.

iZafes delårsrapport Q2, april - juni 2019

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG - KONCERNEN

 • OMSÄTTNING: 3 171 TSEK
 • ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST
 • NYA ABONNEMANG: 329 ST
 • MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK

Läkemedelsrobot uppmärksammas av Rapport

Med anledning av Rapports reportage torsdagens 19:30-sändning den 25 juli om läkemedelsrobot vill vi informera om att det finns ett svenskt system vid namn Dosell.


Dosell - stort intresse, säkrare täckning men senare leveranser

Efter finjusteringar av mobilapplikationen och mjukvaran är Dosellsystemet nu ytterligare anpassat för att fungera smidigare och enklare för slutanvändaren. Dosell har analyserats i praktiken gällande larmflöden och beroende på kundens behov har olika standardflöden kartlagts. iZafe arbetar nu med att ta Dosell till regionsnivå i Sverige och fortsätter sprida sitt budskap runt om i Europa.


iZafe skriver ramavtal med Team Olivia

iZafe är sedan tidigare leverantör av personlarm till ett av Team Olivias 43 dotterbolag. Nu väljer Team Olivia att utöka samarbetet med iZafe vilket innebär att samtliga dotterbolag kommer implementera iZafes säkerhetslösningar. Team Olivia är det tredje i raden av de stora vårdbolagen som väljer iZafes lösningar.


iZafe beslutar om riktad nyemission och genomför kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK

iZafe meddelar att Svensk Konstruktionstjänst AB (SveKon), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3,5 MSEK i iZafe i en riktad nyemission. Därutöver investerar även iZafes f.d. styrelseordförande 550 TKR i iZafe i en riktad nyemission. iZafe styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 882 874 aktier av serie B till SveKon, samt 137 500 aktier av serie B till f.d. styrelseordförande, mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK. Denna överenskommelse gjordes den 28 juni 2019.iZafe inleder ett exklusivt samarbete med Nokas, en av Norges ledande leverantörer av säkerhetslösningar

iZafe tar stora kliv framåt och offentliggör idag ett exklusivt samarbete med säkerhetsbolaget Nokas i Norge. Nokas är en ledande totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering till offentliga och privata verksamheter.


iZafe startar sin Europasatsning - tecknar avtal med partners i Italien

iZafe har denna vecka, onsdag 12 juni, tecknat avtal med en aktör i Italien för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars syfte är att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Övriga partners i projektet är Vanadoni Salus, Ladurner Hospitalia, CBA och Farmacia Vigilanti Cama. iZafes vårdlösning Dosell kommer in som sista pusselbit och sluter distributionskedjan.


iZafe beslutar om riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av cirka 6,2 miljoner kronor

iZafes styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till bolagets grundare Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 6 219 000 kronor.


Nyfikna blickar riktade mot Dosell på Vitalismässan som genererade över 90 leads för iZafe

Den 21-23 maj deltog iZafe på Vitalismässan i Göteborg, Nordens ledande mötesplats för eHälsa. Över 6 000 deltagare samlades för att kommunicera innovationer, utbyta kunskap och bygga relationer. Syftet för iZafe var att sprida budskapet kring digitalisering inom sjukvården och visa upp Dosells funktion. Med ett maxat tryck i montern och stort intresse från potentiella kunder, partners och återförsäljare, både svenska och utländska, fortsätter kännedomen om iZafe och vårdlösningen Dosell spridas världen över.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär