Uppskalningen i Danmark i intensivt skede. Goda förhoppningar om att starta projekt i Sverige under 2019.

Danmark

Vårt projekt i TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark befinner sig i ett intensiv skede i takt med att uppskalningen pågår för fullt. Samarbetet fungerar bra och det råder en mycket positiv anda. I och med detta har vi passerat en viktig milstolpe vilket innebär att de två första utbetalningarna kommer att ske till MedicPen.

Mot bakgrund av att samarbetsprojektet löper på väl och Medimi®Smart dispenserar som förväntat kan vi på mycket goda grunder anta att cirka 100 Medimi®Smart kommer att vara i drift hemma hos patienter i början av 2019. Dessa kommer att generera intäkter från och med sommaren 2019.

Kommunernas evalueringsprocess kommer att starta i början av sommaren 2019 och avslutas

i september samma år. Bedömningen är att evalueringsrapporten kommer att ge goda förutsättningar att analysera potentialen för Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet på den danska marknaden.

Den 15 november sändes ett TV-inslag i det danska nyhetsprogrammet TV-Avisen och dagen därpå sändes ett radioinslag i nationell radio. Inslagen ledde i sin tur till en rad publicerade artiklar i såväl dags- som fackpress. En konsekvens av de publicerade TV-, radioinslagen och artiklarna är att en rad kommuner kontaktat MedicPens och CareConsults konsortium MedicCare. Vår bedömning är att publiciteten i kombination med resultaten från testerna på Nordjylland kan skynda på starten av fler upphandlingar av medicinhanteringssystemet i Danmark.

Sverige

I och med att uppskalningsprocessen löper på i Danmark kan bolaget i allt större utsträckning fokusera på Sverige. Vi kommer därför att intensifiera våra insatser och har goda förhoppningar om att starta ett projekt under första halvåret 2019.

USA

Arbetet med att marknadsföra Medimi®Smart i USA fortgår tillsammans med vår samarbetspartner. Med tanke på att det är mycket kostsamt att introducera medicintekniska produkter i USA så kommer MedicPen att vara varsamma med insatser tills vi upplever ett konkret intresse från en presumtiv partner eller kund. Bedömningen att USA kan komma att bli en mycket viktig marknad för företaget kvarstår.

Internt

Arbetet internt i MedicPen löper på väl och mycket fokus ägnas åt uppgifter som rör produktion, logistik samt mindre förändringar av Medimi®Smart i syfte att ytterligare förbättra precisionen. Mycket av arbetet syftar till att förbereda bolaget för ytterligare uppskalning i Nordjylland efter sommaren 2019, men även till att kunna möta förfrågan från fler kommuner och regioner. Vi bedömer nämligen att bolaget med mycket stor sannolikhet kommer att leverera ytterligare Medimi®Smart till minst en kommun eller region i Danmark samt leverera till ett projekt i Sverige under 2019. Sammantaget ställer detta stora krav på bolaget, nämligen att växa på ett sätt som inte äventyrar kvaliteten och därmed minimera riskerna för bolaget och våra aktieägare.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com 

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut Medimi®Smart i visningslägenhet

MedicPen lanserar sin nya hemsida idag fredag den 15 februari. En Medimi®Smart kommer att placeras ut i Telentas visningslägenhet i Landskrona. Samtidigt pågår i samarbete med bolagets samarbetspartner Telenta arbetet med att få till stånd pilotprojekt i Sverige.


MedicPen undertecknar Letter of Intent med Telenta - deltar gemensamt på MVTe-mässan i Kista

MedicPen har undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. Avsikten är att senast utgången av Q1 2019 ingå ett långsiktigt avtal mellan parterna. Genom samarbetet kan bolagen dra nytta av MedicPens innovativa läkemedelsdispenser Medimi®Smart och Telentas kundbas. Bolagen kommer gemensamt att marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari 2019.


Uppdatering från MedicPen

Uppskalningen på Jylland har startat igen efter jul- och nyårsfirandet och fortskrider med mycket goda resultat. MedicPen kommer de närmaste dagarna att ha levererat fyrtio Medimi®Smart och målet att leverera totalt 100 stycken fram till månadsskiftet februari-mars ligger fast.Delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av Q3 2018

20180701 - 20180930 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 464 059 SEK (3 084 071 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 30 september 2018 uppgick till 82% (41%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier


MedicPens företrädesemission är nu genomförd och registrerad - korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande garanternas antal tecknade aktier

MedicPens företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget korrigerar tidigare information på grund av felaktig rapportering från förvaltare.


Dansk nationell TV och radio har publicerat inslag om MedicPens produkt och medicinhanteringssystem

Danska nationella medier publicerade igår kväll och nu på morgonen TV- och radioinslag om det världsunika medicinhanteringssystem som MedicPen tillsammans med tre partners implementerar i kommuner på Nordjylland.Intervju med Sigrun Axelsson, styrelseordförande MedicPen AB

MedicPen genomför nu en rad åtgärder för att vända utvecklingen och göra bolaget och dess unika teknik framgångsrikt. Styrelseordförande Sigrun Axelsson har lång erfarenhet inom medicinteknikbranschen och berättar om MedicPens nysatsningar och framtidsplaner.


Medimi®Smart placeras ut hos patienter

TIM-kommunerna i Danmark beslutade igår tisdag att de första Medimi®Smart ska placeras ut hos patienter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: