Uppdatering från MedicPen - Testerna i Danmark och ny patentansökan

Skarpa tester pågår i Danmark

Tester av medicinhanteringssystemet pågår i Danmark sedan slutet av september. Flera Medimi®Smart har placerats på ett så kallat hjemmeplejekontor i syfte att kommunens personal ska säkerställa att medicineringen sker korrekt och att rätt dos dispenseras. Ambitionen är att inom kort skala upp testerna i samband med att Medimi®Smart placeras ut hos patienter. Målsättningen att 100 Medimi®Smart ska användas av patienter i januari/februari 2019 kvarstår. Vidare är målsättningen att cirka 700 Medimi®Smart ska användas av patienter 2021/2022.

Vi kan redan nu konstatera att hela systemet och den uppdaterade Medimi®Smart fungerar avsevärt bättre i jämförelse med när tester genomfördes i början av året. Anledningen är att MedicPen och våra samarbetspartners är bättre förberedda. Bedömningen är också att MedicPen kommit till rätta med de problem som uppstod på grund av kassetternas utformning och buggar i software. Vidare har de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med fel hos våra samarbetspartners gett goda resultat.

För att minimera framtida problem vid implementeringen i Danmark genomför MedicPen kontinuerligt omfattande stresstester av Medimi®Smart parallellt med testerna i Danmark. På tio minuter dispenserar vi mediciner motsvarande två till fyra veckors dispensering hos patient.

Ytterligare en patentansökan är inlämnad

MedicPen har lämnat in ytterligare en patentansökan. Ansökan rör kassetten som ska fyllas med tabletter och placeras i Medimi®Smart. Den nya kassetten som tagits fram under sommaren ska minimera risken för att tabletter fastnar i kassetten och därmed minska risken för feldispenseringar.

Målsättningen med ansökan är att skydda produkten i sin helhet, men framför allt att förhindra att företag kopierar och producerar kassetter i syfte att säljas till och användas av kunder som köpt eller leasar Medimi®Smart.

Aktieägarträffar - byte av plats vid träffen i Skåne

Aktieägarträffen som ska äga rum den 22 oktober kommer att flyttas till bolagets kontor i Lomma. Träffen äger rum klockan 17.00-19.00 på Zinkgatan 2 i Lomma. Det bjuds på mat och dryck. MedicPens styrelseordförande Sigrun Axelsson deltar vid träffen jämte VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström.

MedicPen har hittills arrangerat två aktieägarträffar, dels i Stockholm och dels i Göteborg. MedicPens VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström har framträtt och samtalat med aktieägare. Från bolagets sida anser vi att det varit oerhört givande att träffa aktieägare för att lyssna på åsikter och svara på frågor samt inte minst få möjlighet att mer ingående beskriva arbetsprocesser och visa Medimi®Smart.

Sverige

Bolaget har upprättat kontakt med ett antal presumtiva samarbetspartners i Sverige i syfte att få till stånd ett pilotprojekt i en svensk kommun. Vi bedömer att detta är ett lämpligt första steg att introducera Medimi®Smart i Sverige.

USA

Bolaget har nu tillsammans med vår amerikanska samarbetspartner genomfört tekniska anpassningar av Medimi®Smart kopplat den till Flex-systemet. Därmed kan arbetet med att bearbeta lämpliga distributörer, samarbetspartners och kunder starta.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com 

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär