Pressinbjudan: MedicPen deltar i digital visningslägenhet i Landskrona

Allt fler med stora omsorgsbehov vill bo kvar hemma så länge som möjligt vilket kräver ny teknik och nya lösningar. Den 1 mars invigs därför i Landskrona en visningslägenhet med de senaste digitala välfärdstjänsterna och tekniska lösningarna. MedicPen kommer genom samarbetspartnern Telenta AB att finnas på plats för att visa intelligent välfärdsteknologi och demonstrera läkemedelsdispensern Medimi®Smart.

Landskrona stads omsorgsförvaltning, Landskrona Energi AB och Landskronahem AB har gemensamt utformat en särskild lägenhet där både personal och biståndssökande ska kunna se och känna på ett urval av de olika digitala välfärdsprodukter som finns på marknaden. I lägenheten har olika tekniklösningar installerats.

MedicPen deltar i visningslägenheten genom samarbetspartnern Telenta AB för att demonstrera Medimi®Smart - en stationär läkemedelsrobot som påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och som även kan hantera behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har behov av detta. Medimi®Smart kan även hantera påminnelser för upp till sex olika mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor och flytande läkemedel. Medimi®Smart skickar också larm till omsorgspersonal om patienten inte tar sin medicin.

- Med hjälp av nya digitala välfärdstjänster och tekniska lösningar som Medimi®Smart kan vi möta de utmaningar som vården och omsorgen står inför. Vi ser fram emot att tillsammans med vår samarbetspartner Telenta demonstrera hur vår teknik kan bidra till att fler med stora omsorgsbehov får möjlighet att bo kvar hemma längre, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Välkommen på visning!

När: Den 1 mars klockan 11-12.

Var: Landskrona, Koppargården 1 B, våning 5, hiss finns.

Förutom MedicPen och Telenta finns även representanter från Landskrona stad, Landskrona Energi och Landskronahem på plats för att demonstrera hur de senaste digitala välfärdstjänsterna kan bidra till att fler kan bo kvar hemma längre.

Den 22 januari i år meddelande MedicPen att ett Letter of Intent undertecknats med Telenta AB. Telenta erbjuder fler vårdande minuter genom produkter och tjänster till vård- och omsorgsgivare i Sverige som möjliggör kommunikation mellan fysiska produkter och larmsystem. Syftet med samarbetet är att erbjuda svenska kommuner och privata vårdföretag ett unikt medicinhanteringssystem, en IoT-lösning, genom att sammanlänka Telentas teknologi med MedicPens Medimi®Smart.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215.

Eller besök www.medicpen.com

Telenta AB, Robert Isacsson, Eftermarknadsansvarig, Direktnummer: 0766-362409, Mejladress: [email protected].

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Pressinbjudan: MedicPen deltar i digital visningslägenhet i Landskrona

Allt fler med stora omsorgsbehov vill bo kvar hemma så länge som möjligt vilket kräver ny teknik och nya lösningar. Den 1 mars invigs därför i Landskrona en visningslägenhet med de senaste digitala välfärdstjänsterna och tekniska lösningarna. MedicPen kommer genom samarbetspartnern Telenta AB att finnas på plats för att visa intelligent välfärdsteknologi och demonstrera läkemedelsdispensern Medimi®Smart.


Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Sammanfattning av räkenskapsåret 2018

20180101 - 20181231 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 504 184 SEK (18 588 671 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.10 SEK (0,17 SEK)
  • Soliditeten per den 31 december 2018 uppgick till 91% (81%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier 


MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut Medimi®Smart i visningslägenhet

MedicPen lanserar sin nya hemsida idag fredag den 15 februari. En Medimi®Smart kommer att placeras ut i Telentas visningslägenhet i Landskrona. Samtidigt pågår i samarbete med bolagets samarbetspartner Telenta arbetet med att få till stånd pilotprojekt i Sverige.


MedicPen undertecknar Letter of Intent med Telenta - deltar gemensamt på MVTe-mässan i Kista

MedicPen har undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. Avsikten är att senast utgången av Q1 2019 ingå ett långsiktigt avtal mellan parterna. Genom samarbetet kan bolagen dra nytta av MedicPens innovativa läkemedelsdispenser Medimi®Smart och Telentas kundbas. Bolagen kommer gemensamt att marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari 2019.


Uppdatering från MedicPen

Uppskalningen på Jylland har startat igen efter jul- och nyårsfirandet och fortskrider med mycket goda resultat. MedicPen kommer de närmaste dagarna att ha levererat fyrtio Medimi®Smart och målet att leverera totalt 100 stycken fram till månadsskiftet februari-mars ligger fast.Delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av Q3 2018

20180701 - 20180930 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 464 059 SEK (3 084 071 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 30 september 2018 uppgick till 82% (41%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier


MedicPens företrädesemission är nu genomförd och registrerad - korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande garanternas antal tecknade aktier

MedicPens företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget korrigerar tidigare information på grund av felaktig rapportering från förvaltare.


Dansk nationell TV och radio har publicerat inslag om MedicPens produkt och medicinhanteringssystem

Danska nationella medier publicerade igår kväll och nu på morgonen TV- och radioinslag om det världsunika medicinhanteringssystem som MedicPen tillsammans med tre partners implementerar i kommuner på Nordjylland.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted