Statusuppdatering MedClair

Årsstämma för MedClair AB hölls enligt plan den 2017-06-30 och protokoll är publicerat på vår IR hemsida.

Efter att region Skåne under lång tid utförligt provat vår mobila lustgasdestruktorenhet (MDU) i en verksamhet för barn och ungdom är det glädjande att informera om att vi i början av sommaren förhandlat klart ett ramavtal för region Skåne gällande leveranser av MDU. Detta avtal medger förenklade beställningsrutiner för de olika sjukhusen och vårdenheterna inom regionen där lustgas används för smärtlindring.

Med anledning av framgångarna för vår nya MDU planerar vi nu för en start av produktion av ytterligare enheter för att klara efterfrågan från kunderna under resten av året.

Glädjande är också att vi även vunnit upphandlingen och färdigställt ett kontrakt för leverans av en central destruktionsanläggning (CDU) för installation på Umeå universitetssjukhus med ordervärde ca: 1.6 MSEK + moms. Denna upphandling publicerades första gången under hösten 2016 men drogs tillbaks av landstinget i början av 2017 och publicerades på nytt under mars 2017. Leverans och installation är beräknad till slutet av året.

Produktion och förberedelser för leverans av CDU anläggningen till Karlskoga går enligt plan och beräknas slutföras under slutet av augusti.

Stockholm 2017-08-03

Magnus Eriksson, VD
Årsredovisning 2019


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Kallelse till extrastämma i MedClair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted