Statusuppdatering

Arbetet med att bygga om grunden för verksamhetsdriften i bolaget, som tidvis varit intensiv, har nu kommit till en nivå där vi har kommit i mål med de största planerade förändringarna och har därmed övergått i en mer normal kontinuerlig förändringsprocess med löpande förbättringar.

Affärssatsningarna har börjat få effekt och vi har sedan förra statusuppdateringen levererat 4 st mobila lustgasdestruktorenheter (MDU) av den nya versionen till Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt fått dessa godkända av kunden (ordervärde 1,4 MSEK + moms).

Förutom de 4 st MDU till Uppsala så har vi nu fått en beställning från Mälarsjukhuset i Eskilstuna på en MDU med leverans inom kort. Därmed är 5 st av de 10 st tillverkade nya MDU redan sålda.

Också väldigt roligt är att vi fått positivt tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen från Region Örebro på vår centrala destruktionsanläggning för installation på Karlskoga sjukhus (ordervärde 1,7 MSEK). Formell order väntas inom kort med installation inom de närmsta månaderna.

Sammanfattningsvis följer vi vår uppgjorda plan och ser ljust på framtiden.

Stockholm 2017-05-05

Magnus Eriksson, VD
Årsredovisning 2019


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Kallelse till extrastämma i MedClair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted