MaxFASTIGHETER emitterar företagsobligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") har emitterat seniora icke säkerställda företagsobligationer om 200 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor. Obligationerna har den 22 november 2019 som emissionsdag och kommer att löpa med rörlig ränta om Stibor 3m + 5.25 % per år (kvartalsvis utbetalning) med slutlig förfallodag den 22 maj 2023. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad inom 60 dagar från emissionsdagen.

Emissionslikviden kommer att användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar i befintliga projekt.
Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Cirio har varit legal rådgivare.

Eskilstuna den 15 november 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 14.30 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Nerladdningsbara filer

MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
  • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
  • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
  • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
  • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Malung AB innehållande fastigheten Mobyarna 5:9 i Sälen-Malungs kommun.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär