VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.

För att möta intresset för Mavshacks Liveshoppingprodukter och tjänster har en rekryteringskampanj dragit igång på bred front. I samband med rekryteringarna genomför vi en mindre förändring av organisationen och avvecklar samarbeten med konsulter vi haft inne under uppstartsperioden. Nu söker Mavshack bland annat:

  • Försäljningschef för samtliga streamingtjänster, inklusive Liveshopping
  • Liveshoppingsäljare, flera tjänster
  • IT-säljare
  • Junior IT-projektledare
  • UI/UX-utvecklare

Annonserna finns i dagsläget publicerade bland annat på mavshack.se samt LinkedIn.

Vidare kan vi konstatera att intresset för Mavshacks övriga, globala, streaming produkt ökar stadigt. Konsumtionen på mavshack.com har ökat med 125 % de under de första 6 månaderna 2021 jämfört med 2020. Det innebär att Mavshacks konsumenter uppskattar det vi distribuerar via mavshack.com. Enligt de senaste uppgifterna är det i Japan, Kanada och Storbritannien som konsumtionen ökar mest av mavshack.com vilket är en kul utveckling med tanke på att Mavshack de senaste åren varit starkast i Mellanöstern. När det gäller mavshack.com för vi ständig dialog med mediehus i filippinerna om att utveckla erbjudandet, nytt innehåll laddas upp kontinuerligt och vi livestreamar tre TV-kanaler dygnet runt.

Jag vill även passa på att tacka samtliga, över 6 000, aktieägare i Mavshack för ert intresse för bolaget. Det är för er skull som vi arbetar med att bygga Mavshack för framtiden. Jag och styrelsen har under våren funderat en del på hur vi ska få aktieägarna att känna sig ännu mer uppskattade och att ni kan få fler möjligheter att skapa värde för bolaget. Vi kom fram till att den bästa lösningen vore att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare. Därför blev ju resultatet extra kul med en täckningsgrad på hela 6 217 %. Nu får vi alla arbeta tillsammans för att Mavshack ska nå målen och ha ett kurs bra över de 0,33 som krävs för att optionerna ska bli "in the money". Vi återkommer med när TO2 och TO3 kommer att vara upptagna till handel i separat pressrelease.

Med det sagt vill jag även be er alla om en sak. Det är många av er som kontaktar både Mavshacks IR och enskilda medarbetare i olika roller som är rent ut sagt otrevliga och hotfulla. Jag kan lova er alla att vi kommer att kunna göra ett bättre jobb om vi inte erhåller hot och andra påhopp i tjänsten. Kontakta oss gärna via IR@mavshack.com om ni har konstruktiv kritik eller kunder som vill köpa några av Mavshacks tjänster. På så vis kan medarbetarna fokusera på försäljning istället för att lägga tid på aktieägarrelaterade frågor. Alla aktieägare är mer än välkomna att komma på årsstämman där Mavshack ledning finns tillgänglig för att svara på frågor och funderingar som kan ha uppstått under föregående år.

Det kan inte undgått någon att marknaden för IT-hårdvara är hårt ansatt i hela världen just nu. Det påverkar givetvis Mavshacks IT-del där vi har kunder som i förlängningen drabbas hårt. Det finns beställningar på åtskilligt mycket mer än det som kan levereras och då är det, som sagt, inte Mavshack som stoppar upp leveranserna. Leveransproblemen beror bland annat på:

  • Att det uppstått en brist halvledare pa varldsmarknaden
  • Att det i stort finns en minskad produktionskapacitet
  • Att det därför har uppstått prisökningar på manga komponenter och delar
  • Samt att det finns en brist pa sjöfraktcontainers

Trots problemen med hårdvaruleveranser ser jag positivt på Mavshacks IT-del och i samband med Q2 rapporten återkommer jag med mer nyheter kring den affären.

Mavshack går in i sommaren, väl rustat för hösten, med nya Liveshoppingprodukter på plats, förstärkt organisation och marknadsaktiviteter på rull.

Med det sagt, vill jag önska samtliga en trevlig sommar!

Tommy

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.


Mavshack publicerar prospekt angående företrädesemission av units

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") kan idag meddela att prospektet angående vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen") har godkänts av Finansinspektionen (FI). Prospektet finns nu tillgängligt på Mavshacks hemsida, https://investor.mavshack.com/emissionen/. Prospektet finns även tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida hagberganeborn.se samt på Finansinspektionens hemsida fi.se. Teckningsperioden startar den 18 juni 2021 och avslutas den 2 juli 2021.


MAVSHACK ZELLMA TECKNAR AVTAL MED HUBSO

Mavshack Zellma tecknar avtal med e-handelsexperten HUBSO som omfattar produktion av tre liveshoppingprogram med några av Sveriges främsta influencers.


Styrelsen i Mavshack AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emissionen beslutadad av årsstämman den 16 april 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen beslutades på årsstämman.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted