Teckningsperioden för vederlagsfria units startar idag

Idag, den 18 juni 2021, börjar teckningsperioden för Mavshacks företrädesemission av vederlagsfria units. Teckningsperioden löper till och med den 2 juli 2021. Prospektet, tillsammans med annan information relaterad till företrädesemissionen av units, finns tillgängligt på www.mavshack.se.

Villkor i sammandrag:

Teckningstid: 18 juni - 2 juli 2021.

Teckningskurs: Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt, varför ingen betalning för tecknade units ska ske under teckningstiden.

Företrädesrätt till teckning av units: Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Mavshack per avstämningsdagen den 16 juni 2021. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen. Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som redan har tecknat units med stöd av uniträtter. Det vill säga, de aktieägare som fått tilldelat sig uniträtter och valt att använda dessa har möjlighet att teckna sig för fler units än de fått via uniträtter.

Anmälningssedel för teckning av units hålls tillgänglig på Mavshacks respektive Hagberg & Aneborn Fondkommissions (emissionsinstitutet) hemsidor. Aktieägare som på avstämningsdagen var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, erhåller förtryckt anmälningssedel. Observera att anmälningssedeln måste fyllas i och skickas in till emissionsinstitutet i det fall aktieägare önskar teckna units. Ingen betalning skall dock erläggas då units emitteras vederlagsfritt. Aktieägare vars innehav av aktier i Mavshacks var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller information från respektive bank/förvaltare.

Uniträtter: Varje befintlig aktie i Mavshack på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till vederlagsfri teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Handel med uniträtter: 18 - 29 juni 2021.

18:e juni 2021

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.


Mavshack publicerar prospekt angående företrädesemission av units

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") kan idag meddela att prospektet angående vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen") har godkänts av Finansinspektionen (FI). Prospektet finns nu tillgängligt på Mavshacks hemsida, https://investor.mavshack.com/emissionen/. Prospektet finns även tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida hagberganeborn.se samt på Finansinspektionens hemsida fi.se. Teckningsperioden startar den 18 juni 2021 och avslutas den 2 juli 2021.


MAVSHACK ZELLMA TECKNAR AVTAL MED HUBSO

Mavshack Zellma tecknar avtal med e-handelsexperten HUBSO som omfattar produktion av tre liveshoppingprogram med några av Sveriges främsta influencers.


Styrelsen i Mavshack AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emissionen beslutadad av årsstämman den 16 april 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen beslutades på årsstämman.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted