Mavshack slutför förvärv av Partner 54

I enlighet med pressmeddelandet från den 14:e april förvärvar Mavshacks dotterbolag Your IT AB 100% av aktierna i Partner 54 AB per dagens datum.

Partner 54 AB är ett företag verksamt inom dokumenthantering och IT och kompletterar därför Your IT med liknande verksamhet. Partner 54 erbjuder traditionella IT-tjänster men även printlösningar och dokumenthantering samt affärssystemet Pyramid. Partner 54 har under åren vunnit flera offentliga upphandlingar inom print och bolaget har avtal med bland annat Örebro kommun, Kumla kommun och Älmhults kommun. Partner 54 omsatte 2019 ca 19 miljoner kronor med ett resultat på ca 80 000 kronor. Partner 54 AB har 10 anställda och är baserat i Karlstad.

"Vi stärker vår B2B-verksamhet ytterligare genom förvärvet av Partner 54. Vi får in ett nytt verksamhetsområde som gör det möjligt för oss att vara våra kunders enda leverantör av IT-relaterade produkter och tjänster. Den här affären skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt över hela landet"; säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB.

"Jag ser denna affär som en stor möjlighet för Partner 54 och personligen ser jag fram mot att fortsätta bidra till gruppens fortsatta tillväxtresa. Genom att ingå i Mavshackgruppen får vi bättre förutsättningar att bearbeta större del av Sverige samt även möjlighet att erbjuda ännu bättre service till våra rikstäckande kunder", säger Patrik Lindgren, VD för Partner 54 AB.

Stockholm den 15:e juni 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se


Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för Mavshack Business Solution and Support

Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för "Mavshack Business Solution and Support" vilket innebär att han ansvarar för kontoren i Karlstad, Örebro, Stockholm och Varberg.
Mavshack slutför förvärv av företag med retailtainment-projektet Zellma

Mavshack AB's förvärv av Mikelu AB (enligt pressmeddelande från 2020-09-24) har nu nu slutförts. Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission till säljarna om 40 000 000 aktier i Mavshack till kursen 0,22 kr. Emissionen samt tillhörande optionspaket registreras snarast.


Mavshack satsar på livestream shopping genom förvärv

Mavshack AB förvärvar 100 % av Zellma AB (tidigare Mikelu AB) med tillträde den 1:a oktober. Genom förvärvet kommer Mavshack ta steget in som content-leverantör med produktion och distribution av live-shopping i Sverige. Mavshack är ett av Sveriges äldsta streamingbolag med mer än 10 års erfarenhet från distribution av streamat innehåll, både som live samt VOD.Riktad emission registrerad


Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq

Disciplinnämnden ålägger Mavshack AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra respektive två årsavgifter.


Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning av Kvartal 2 2020

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 7,3 MSEK vilket är en ökning med 8% från 6,3 MSEK mot samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,6) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -11,5 (-10,3) MSEK.
  • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 0,6 (2,5) MSEK.
  • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick under perioden till ca 6,0 (7,5) MSEK.

Sammanfattning av Första halvåret 2020

  • Rörelsens intäkter för första halvåret var 19,2 (10,9) MSEK. Detta ger en ökning med 76%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,7) MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -25,1 (-17,6) MSEK.
  • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 3,1 (5,3) MSEK.
  • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick till ca 13,5 (5,0) MSEK. YourIT och Recapture IT förvärvades under kvartal två förra året och ingår inte i hela jämförelsen med föregående period.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted