Marknadsuppdatering oktober 2018

24hTech

Faktureringen uppgick till 570.000 (0 - 2017) under månaden. Den stundande Norgelanseringen för HomeTV samt uppdatering av mavshack.com's webplattform har sysselsatt företaget. Tid har även lagts på att förfina enkoderingen av film så att processen blir bättre och så småningom ännu mer automatiserad och på att utveckla admin-systemet ytterligare så att produkten blir mer levande för våra kunder. Ett pågående arbete att flytta hanteringen av live-sport event från 24hTech i Stockholm till IPMovers i Indien har påbörjats i syfte att mer effektivt utnyttja koncernens resurser.

IPMovers

Under månaden uppgick faktureringen till 482.000 (0 - 2017). Under oktober har befintliga kunder använt resurserna enligt plan. Vi har ökat antalet resurser kopplat till kundbehov med 5 personer under oktober. De kompetenser våra nyrekryterade anställda har är bland annat iOS, Android och Python. Vi är fortsatt i ett rekryteringsläge av IT-resurser i Indien tack vare att våra kunders behov ökar.

Mavshack Movies

Försäljningen uppgick till 109.041 st abonnemang (334.034 - 2017). Tjänsten fortsätter utvecklas av 24hTech för att hela tiden ligga i framkant av vad som förväntas av en global streamingtjänst. I slutet av månaden inleddes PSL (filippinsk live-volleyboll) vilket genererar ett stort intresse bland vår målgrupp. Vi har investerat tid i att se över tjänstens utbud de senaste månaderna och planerar att uppdatera innehållet på plattformen inom kort. Intäkterna beräknas uppgå till ca 900.000 för månaden.

Stockholm den 19:e november 2018

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta
VD Tommy Carlstedt, Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e oktober 2018 kl. 10:30 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se 

Mavshack Zellma och Ehandel i nytt samarbete

Mavshack Zellma och Ehandel har skrivit samarbetsavtal för att tillsammans driva och utveckla liveshopping på svenska marknaden. Ehandel kan via avtalet ge medlemmar och kunder specialerbjudanden för produktion av liveshopping från Mavshack Zellma. När behovet av produktion eller studio till sin liveshopping uppstår, har Mavshack Zellma Europas största green screen-studio och full broadcastkvalitet på produktionerna.


Mavshack Zellma gör liveshopping med Parfym.se

Mavshack Zellma och Parfym.se har ingått avtal om att producera och distribuera inledningsvis fem liveshopping-program under 2021.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 16 april 2021. Totalt var 73 023 059 röster av 699 364 967 (10,44 %) närvarande.


Rättelse: Tryckfel i Q1 sammanfattning

Procentsatsen i sammanfattning och VD-brev har följt med från rapporten från fjärde kvartalet 2020.


Kvartalsrapport 1 2021

Kvartal 1 2021

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 18,1 (11,9) MSEK, en ökning med 91% från samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (-1,6) MSEK (EBIT).
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -5,0 (0,1) MSEK (EBITDA).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -24,8 (-13,6) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Streaming uppgick till ca 3,7 (2,5) MSEK, en ökning med 48% från samma period föregående år.
  • Omsättningen för Mavshack IT uppgick under perioden till ca 14,2 (7,5) MSEK, en ökning med 89% från samma period föregående år.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 april 2021, kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted