Mavshack lanserar gratis filmtjänst - Mavshack Zero

Mavshack lanserar idag en helt gratis filmtjänst för filmintresserade på den nordiska marknaden, Mavshack Zero (www.mavzero.com)

I dagens läge när globala film- och TV-streamingtjänster höjer priserna, fler aktörer slåss om abonnenterna tar Mavshack ett nytt grepp, genom att erbjuda en helt kostnadsfri streamingtjänst för filmintresserade på den nordiska marknaden.

Mavshack Zero erbjuder registrerade medlemmar två utvalda filmtitlar i veckan på plattformen, vilka kan streamas när och hur många gånger de vill under perioden, därefter ersätts de med två nya titlar. Mavshack Zero är skapad för den kostnadsmedvetna filmälskaren som har svårt att välja film till kvällen. Användare som registrerar sig på Mavshack Zero får löpande nyheter om kommande filmer, genrer och annan information om film och samarbeten. Från start finns tjänsten att tillgå via webbläsare och inom kort kommer appar för smartphones lanseras där det ges möjlighet att streama på större skärmar via ChromeCast och Airplay.

Affärsmodellen bygger dels på reklamfilm samt möjligheter för varumärken att sponsra utvalda titlar. Användarbasen kommer byggas upp med hjälp av samarbeten med andra varumärken och kundklubbar vilket gör att modellen kan skalas upp snabbt. Kundklubbar kommer via samarbeten kunna erbjuda sina medlemmar gratis film som är relevant för deras målgrupp. I samband med aktiviteter exponeras varumärken och reklam inför befintliga Mavshack Zero användare.

Filmerna levereras i första led av ett bolag inom ägargruppen, Horse Creek Entertainment, vilka äger rättigheterna till en stor mängd filmtitlar inom alla genrer. Samarbetet gällande filmerna bedömer Mavshack ge hög potential till god lönsamhet i affären.

"Mavshack har lång erfarenhet av streamingtjänster med fokus på global distribution, där mavshack.com underhåller människor i fler än 80 länder. Därför är det extra roligt att kunna lansera en tjänst, skapad av filmälskare för filmälskare på den nordiska marknaden, där Mavshack framöver kan bidra med underhållning för de nordiska hushållen," säger Tommy Carlstedt, Mavshack AB.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 
Mavshack lanserar gratis filmtjänst - Mavshack Zero

Mavshack lanserar idag en helt gratis filmtjänst för filmintresserade på den nordiska marknaden, Mavshack Zero (www.mavzero.com)


Mavshack genomför riktad emission för kvittning av existerande skulder

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 9 370 000 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,025 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen 1- 15 november har varit 0,0228 vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 9,8 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 374 800 000 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 28,4 %.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 14 november 2022, kl 10.30. Totalt var 338 136 307 röster av 1 319 736 418 (25,62 %) närvarande.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 14 november 2022, kl 10.00. Totalt var 338 136 307 röster av 1 319 736 418 (25,62 %) närvarande.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022, kl. 10.30 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Delårsrapport för tredje kvartalet (jul-sep) 2022

Kvartal 3 2022 

  • Nettoomsättning för kvartal tre var 8,0 (9,9) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,7 (10,1) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-9,0) MSEK.
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-7,2) MSEK

Sammanfattning av första nio månaderna 2022

  • Nettoomsättningen för årets första nio månader var 31,9 (38,6) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för årets första nio månader var 34,5 (48,6) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-24,6) MSEK.
  • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -21,3 (-19,1) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted