Ledande befattningshavare ökar aktieinnehav

Flera av Mavshacks ledande befattningshavare har i dag ökat sitt innehav i bolaget. Tommy Carlstedt (VD) 1 360 000 aktier, Anna Lassi (CFO) 1 360 000 aktier, Jonas Litborn (Styrelseordförande) 2 000 000 aktier samt Johan Eriksson (styrelseledamot) 1 400 000 aktier. Samtliga transaktioner har skett över marknaden, mer information finns att läsa på https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

"Jag och övriga i ledningen är övertygade om att Mavshack är på rätt väg, därför passar vi på att öka respektive innehav i samband med att vi publicerat dagens rapport. Vi ser fram emot en positiv och händelserik höst." säger Tommy Carlstedt VD för Mavshack AB

För mer information om Mavshack, vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon: 08 - 124 51 790
eller e-post: [email protected]

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
E-post: [email protected]
Telefon: 08- 463 83 00

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Kvartalsrapport 3

Kvartal 3 2021

 • Nettoomsättning för kvartal tre 9,9 (7,9) MSEK.*
 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 10,1 (8,5) MSEK.*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -9,0 (-12,6) MSEK.*
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,2 (-10,6) MSEK*

Sammanfattning av januari - september 2021

 • Nettoomsättningen för januari-september 38,6 (24,7) MSEK*
 • Rörelsens intäkter för januari - september var 48,6 (27,7) MSEK.*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -24,6 (-18,4) MSEK.*
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -19,0 (-12,7)MSEK.*

* Mavshack Studio ingår inte i jämförelsen från föregående år.


Axfood använder Mavshack Studio

Axfood samlar varje år sina leverantörer för kommunicera de övergripande affärssatsningar och fokusområdena samt för att vårda och stärka leverantörsrelationer. En kommunikativ ambition är att tydliggöra Axfoods profil som ledande i livsmedelsbranschens utveckling när det kommer till att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat.


Missing People sänder "En dag för anhöriga" från Mavshack Studio

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.


Mavshacks nya försäljningschef för liveshopping börjar idag

Anna Galaz börjar jobba som försäljningschef för Mavshack Liveshopping idag. Anna har mångårig erfarenhet av ledarskap inom sälj och marknadsföring för flera starka varumärken. Några som kan nämnas är Himla, Elodie Details samt Stinaa.J. Anna kommer bygga upp teamet kring liveshoppingförsäljning på kontoret i Stockholm.

Kvartalsrapport 2

Kvartal 2 2021

 • Nettoomsättning för kvartal två 10,7 (6,8) MSEK. *
 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 20,3 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK (EBIT).*
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK (EBITDA).*
 • Rörelsens kostnader uppgick till -29,2 (-11,5) MSEK.*

* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.


Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted