Kvartalsrapport 1 2021

Kvartal 1 2021

  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 18,1 (11,9) MSEK, en ökning med 91% från samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (-1,6) MSEK (EBIT).
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -5,0 (0,1) MSEK (EBITDA).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -24,8 (-13,6) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Streaming uppgick till ca 3,7 (2,5) MSEK, en ökning med 48% från samma period föregående år.
  • Omsättningen för Mavshack IT uppgick under perioden till ca 14,2 (7,5) MSEK, en ökning med 89% från samma period föregående år.

VD har ordet - Kvartal 1 2021

Mavshacks omsättning ökade kraftigt under första kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år. Ökningen av intäkter uppgår till hela 91% inom gruppen. Extra glädjande är att Mavshack, om vi bortser från den omfattande investering bolaget genomfört inom studio och produktion för Zellma, skulle ha nått break-even under första kvartalet. Det är ett tydligt tecken på att Mavshack har konkurrenskraftiga erbjudanden med kvalificerade och kompetenta kollegor inom respektive verksamhet. Det är oerhört glädjande och jag är väldigt tacksam för alla fina prestationer kollegorna gjort under kvartalet. Jag är samtidigt nöjd med den tydlighet vi skapat genom de två verksamhetsområden, Mavshack Streaming och Mavshack IT som finns inom gruppen. Mavshack Streaming är området med verksamheter som på ett eller annat sätt baseras på mjukvaruutveckling samt att verksamheten är skalbar och molnbaserad. Det andra området är baserat på kundens fortsatta behov av hårdvara i sitt yrkesliv och där finns vi för att hjälpa kunderna till smarta beslut utifrån Mavshack IT's kompetens och bidrar med stöd när så behövs.

Med Mavshacks 15-åriga erfarenhet inom streaming har bolaget skapat en sömlös integration mellan streaming och e-handel och lanserade en unik, och för kunden enkel, liveshoppingprodukt under mars 2021. Målet har varit att skapa marknadens smartaste lösning för att hjälpa fler företag, små som stora, att våga ta steget till att använda liveshopping som förstärkare för sin e-handel. Jag tycker inte det ska behöva kosta flera hundratusentals kronor att komma igång med liveshopping och därför har vi utvecklat en tjänst som gör det möjligt för kunden att vara igång med liveshopping på sin egen websida inom 15 minuter. Liveshopping för alla företag, är det vi utvecklat. Nu står vi inför en kraftfull expansion, där vi inom kort kommer börja rekrytera kollegor till Mavshacks globala liveshoppingverksamhet.

Produktionsbolaget Zellma, var det första förvärvet i Mavshacks liveshoppingsatsning. Jag ser att värdet, i att erbjuda kunderna professionell studiomiljö med kompetent personal, finns för de som vill avlasta sin egen enhet i att skapa kvalitetssäkrad liveshopping. Vi tar ansvar för ljud och bild och producerar med broadcastingkvalitet vilket gör att vi kan skapar ett levande shoppingprogram baserat på kundens egen idé. Till exempel kan vi skapa underhållande program som ägs av kunderna där konsumenter kan genomföra köp direkt i programmet. En av Mavshacks första kunder på det här temat är Matsmart, där vi producerar och distribuerar 10 avsnitt utefter kundens önskemål.

Nästa steg för Mavshack inom liveshopping är att lansera appen vi utvecklat där vi, via plattformen, länkar samman influencers med företag/produkter och underlättar samarbeten. Vi har redan tecknat avtal med Tipser som driver en tjänst som hanterar köp-processen inom det området. Denna plattform kommer bestå av videoklipp som publiceras via app och är kortare och snabbare än idag befintliga liveshoppingtjänster.

Jag ser fram mot att kunna kommunicera ytterligare om Mavshacks framtida lanseringar och framsteg inom liveshopping och övrig verksamhet inom kort.

//Tommy

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e april 2021 kl. 08:45 CEST.

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se.

Nerladdningsbara filer

Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.


Mavshack publicerar prospekt angående företrädesemission av units

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") kan idag meddela att prospektet angående vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen") har godkänts av Finansinspektionen (FI). Prospektet finns nu tillgängligt på Mavshacks hemsida, https://investor.mavshack.com/emissionen/. Prospektet finns även tillgängligt på Hagberg & Aneborns hemsida hagberganeborn.se samt på Finansinspektionens hemsida fi.se. Teckningsperioden startar den 18 juni 2021 och avslutas den 2 juli 2021.


MAVSHACK ZELLMA TECKNAR AVTAL MED HUBSO

Mavshack Zellma tecknar avtal med e-handelsexperten HUBSO som omfattar produktion av tre liveshoppingprogram med några av Sveriges främsta influencers.


Styrelsen i Mavshack AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emissionen beslutadad av årsstämman den 16 april 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen beslutades på årsstämman.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted