Kommunike från extra bolagsstämma

Extra årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2022. Totalt var 111 525 238 röster av 959 364 967  (11,62 %) närvarande.

Nedan beslutades enhälligt av stämman:

  • Beslut om godkännande av styrelsens förslag om riktad emission till Gunnar Mannerheim på 15 000 000,05 kr. Antal nyemitterade aktier, efter registrering, kommer att vara 150 000 000 till kursen 0,10 SEK. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen motsvarar en volymvägda genomsnittlig kursen för Bolagets aktie under två veckor fram till och med den 4 april avrundad uppåt för att inte understiga aktiens kvotvärde. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
  • Bolaget har innan registrering av emissionen 959 364 967 aktier och 1 109 364 967 aktier efter det att Bolagsverket registrerat emissionen.

Protokoll från extrastämma kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifieda[email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Fler och fler influencers väljer SHAPP!

SHAPP! - Next Gen Shopping Experience har på kort tid samlat på sig en stor mängd användare som nu skapar innehåll i det nya digitala forumet. Bland de över 500 aktiva konton som är skapade på appen syns dessutom flera kända namn från influencer-branschen.


SHAPP! skapar högt engagemang hos användarna

Shoppingplattformen SHAPP! - Next Gen Shopping Experience fortsätter att skapa trafik och såväl kreatörer, konsumenter som varumärken är intresserade av den nya marknadskanalen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted