Mavshack tecknar avtal gällande plattformsförsäljning

Mavshack har tecknat avtal med det Singaporebaserade produktions- och distributionsbolaget Slikflix Studios Pre. Ltd. (Slikflix.com) som erbjuder digitalt innehåll globalt. Avtalet omfattar ett komplett utbud av tjänster som inkluderar utveckling av medieplattform, marknadsföring, hosting- och distributionstjänster på utvalda marknader.Kvartal 3 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,8 MSEK vilket är en minskning med 14% från 4,4 MSEK mot samma period förra året.
 • Kostnaderna uppgick till -6,7 (-7,6) MSEK.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,4 (0,0) MSEK.
 • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,6 (3,9) MSEK och sålde ca 332 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 50% jämfört med tredje kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
 • IPMovers omsättning uppgick till 1,7 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).
 • Kassaflödet från verksamheten är positivt.Mavshack lanseras i Saudi Arabien

Mavshack.com har lyckats med sin mycket efterlängtade entré i Saudi Arabien och lanserade streamingtjänsten tillsammans med mobiloperatörer med 26 miljoner abonnenter i landet. Vår inledande testkampanj som sträckt sig över två veckor i augusti och september har redan genererat mer än 6000 abonnemang.OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Mavshack offentliggör informationsmemorandum enligt tidigare presenterad tidsplan. Nedan följer pressmeddelandet från 30:e augusti i sin helhet.


Kvartal 2 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,2) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 6,8 MSEK vilket är en ökning med 111% från 3,2 MSEK mot samma period förra året.
 • Kostnaderna uppgick till -9,3 (-5,6) MSEK till följd av större investeringar i nya Applikationer till samtliga plattformar.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,0 (0,0) MSEK.
 • Mavshack Movies sålde ca 402 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 35% jämfört med andra kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
 • IPMovers har genererat 1,0 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).

MAVSHACK GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 14,6 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2018. Teckningskursen är satt till 0,20 kronor per ny tecknad aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: