Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition
Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet
Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 225 tSEK, varvid 90 tSEK till styrelsens ordförande och 45 tSEK till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelse omvaldes Andreas Borg som styrelseordförande, som ledamöter valdes Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson och Carl-Adam Andersson. Till revisor omvaldes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

För med anledning av ovanstående besvaras av:
Carl-Adam Andersson, VD
E-mail: [email protected]

Masify Capital AB

Floragatan 8,                                         

114 32, Stockholm                                    [email protected]

073 044 40 42                                          [email protected] 

Sommarens borrprogram bekräftar Kallmorafältets potential.

Följande metaller påträffades vid borrningarna: zink, bly, silver, koppar, järn, mangan, magnesium samt REE metaller.


Analyssvaren har försenats, preliminärt erhålls svaren vecka 4 2023.

Holmasjön Prospektering AB skickade i månadsskiftet oktober-november 2022 in 77,85 meter borrkärnor på analys av totalt 419 meter.

77,85 meter av totalt 419 meter borrkärna skickas för analys

55 prover (77,85 meter) från borrkärnorna har skickats på analys gällande koppar, zink, bly, silver, järn samt sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB söker finansiering från ERMA (European Raw Material Alliance) för borrprogram samt ansökan om bearbetningskoncession.

Holmasjön Prospektering AB ansöker om finansiering från ERMA avseende undersökningstillstånd Kallmora nr 3 för ett omfattande borrprogram jämte ansökan om bearbetningskoncession.


Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Kartering av borrkärnor från Kallmora bekräftar koppar, zink och bly

Karteringen från 2022 års borrkampanj resulterade i ett stort antal zoner med koppar, zink och bly. I samtliga hål bekräftades innehåll av mineraler.


ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma onsdagen den 2 november 2022 kl. 10.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted