Holmasjön Prospektering AB stänger luckan mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om 81 hektar undersökningstillstånd mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet. I.P. mätningen på Kallmora indikerar en fortsättning mot väster och därmed ansöker bolaget om detta område för att fortsätta mätningarna västerut. I och med denna ansökan innehar nu bolaget även en flygmagnetisk anomali på 5,8 kilometer.

Med denna ansökan kommer bolaget inom en snar framtid täcka 5,8 kilometer flygmagnetiska anomali enligt SGU:s kartor fördelat på tre undersökningstillstånd. Inom dessa undersökningstillstånd finns ett mycket stort antal gamla gruvor där det brutits järn, koppar, zink och bly från 1800 talet fram till 1970 talet.

Så snart ansökan är beviljad avser Holmasjön Prospektering AB påbörja elektriska I.P. mätningar för att undersöka hur långt västerut I.P. anomalin på Kallmora sträcker sig. För att kunna fastställa utsträckningen på den anomali som redan uppmätts till 550 meter gånger 50 meter inom det befintliga undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Det var även inom denna I.P. anomali, bolaget borrade ett hål i maj 2021 och påträffade järn, koppar, zink och bly.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Pågrund av en stor tilltro till området med resultaten från de geofysiska mätningarna samt borrningarna som utförts på Kallmora anser bolaget att det är av stor vikt att ansöka om dessa 81 hektar mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping info@holmasjon.se

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Holmasjön Prospektering AB planerar för kommande borrprogram vid undersökningstillståndet i Kallmora

Efter I.P. mätning på västra delen av Kallmora i juli 2021 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") av extern expertis, blivit rekommenderade ytterligare fyra nya borrplatser inom anomalin. I maj 2021 genomfördes borrningar inom samma anomali, som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB har beslutat om ett arbetsprogram på Kleva nr 3

Holmasjön Prospektering AB har tagit fram ett arbetsprogram för Kleva nr 3. Arbetsprogrammet består av elektrisk I.P. mätning på Kleva för att undersöka om I.P. anomalin på östra delen av undersökningstillstånd Holmasjön fortsätter till Kleva gruva.Holmasjön Prospektering AB stoppar tillfälligt I.P. mätning på Kallmora nr 3 på grund av extremväder

Holmasjön Prospektering AB pausar andra fasen av I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 på grund av extremväder med mycket stora regnmängder och översvämningar i Dalarna och Gävleborgs län.


Holmasjön Prospektering AB har påbörjat andra etappen I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 33 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.


Uppdatering av undersökningstillstånd Kleva nr 3

Inom undersökningstillstånd Kleva nr 3 ligger den nedlagda Kleva gruva där det brutits koppar, nickel samt kobolt. Holmasjön Prospektering AB har även mätt upp en två kilometer lång magnetisk anomali som sträcker sig västerut från gruvan.


Analys av borrkärnor bekräftar tolv metaller varav sex sällsynta jordartsmetaller

Efter borrkärnorna från Kallmora analyserats av ALS Scandinavia erhöll Holmasjön Prospektering AB resultatet att borrkärnorna innehåller koppar, bly, zink, järn, mangan och magnesium samt flera sällsynta jordartsmetaller.


Holmasjön Prospektering AB stänger luckan mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om 81 hektar undersökningstillstånd mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet. I.P. mätningen på Kallmora indikerar en fortsättning mot väster och därmed ansöker bolaget om detta område för att fortsätta mätningarna västerut. I och med denna ansökan innehar nu bolaget även en flygmagnetisk anomali på 5,8 kilometer.


Första fasen av I.P. mätningar på Kallmora nr 3 resulterade i en omfattande anomali

Första fasen av den elektriska I.P. mätningen är nu genomförd på Kallmora nr 3. Första fasen är över den västra delen av tillståndet samt vid det västra borrhålet som borrades i maj 2021.


Holmasjön Prospektering AB har påbörjat I.P. mätning på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 29 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted